Kulturministeriet har udarbejdet en række spørgsmål og svar til de nye retningsliner og anbefalinger på kultur- og idrætsområdet.

 

 

Retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter

 

 

Retningsliner for udendørs idræts- og foreningsliv

 

Få et hurtigt overblik over restriktionerne på infografikken

 

Modtag nyt om COVID-19-relaterede tiltag

Slots- og Kulturstyrelsen har oprettet en særlig abonnementsliste, så alle kan få besked direkte i indbakken med nyt om COVID-19-relaterede tiltag, puljer og kompensationsordninger på Kulturministeriets område.

Tilmelding til abonnementslisten "COVID-19" 

Nuværende restriktioner forlænges og samtidig indføres nye restriktioner. Forsamlingsforbuddet sænkes til 10 personer og der indføres krav om mundbind i fritids- og idrætsfaciliteter.

Fra den 26. oktober 2020 og 4 uger frem er der indført forbud mod at forsamles mere end 10 personer. Forsamlingsforbuddet gælder både inden- og udendørs.

 

Der er dog en undtagelse for dette for idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge til og med 21 år inklusiv evt. ansvarlige personer over 21 år, hvis dette vurderes nødvendigt for forsvarlig afholdelse af aktiviteten. Der må maksimalt samles 50 til disse aktiviteter.

 

Det betyder, der fortsat må afholdes idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til og med 21 år. Der må desuden deltage de nødvendige voksne over 21 år til at afvikle arrangementet forsvarligt, f.eks. til babysvømning, barn/voksen gymnastik samt en træner på et idrætshold. Der må derimod ikke være en større forsamling af f.eks. forældre på sidelinjen til en idrætsaktivitet med mindre de i al væsentlighed er siddende på faste pladser med retning mod en scene, bane eller lignende. I så tilfælde må der være op til 500 personer til stede alle inklusiv.

 

Voksne over 21 år må ikke deltage i aktiviteter og arrangementer med over 10 personer til stede, uagtet om de resterende deltagere er omfattet af undtagelsen for idræts- og foreningsaktiviteter børn og unge til og med 21 år. Dog må der være de nødvendige voksne over 21 år som nævnt ovenfor.

 

Zoneinddeling

Det er muligt at opdele faciliteter i mindre felter, hvor der kan foregå forskellig aktiviteter i hvert felt. Indendørs aktiviteter kan foregå i flere grupper, så længe hver gruppe holdes under det gældende forsamlingsforbud, inkl. trænere, undervisere og lignende og grupper holdes indbyrdes effektivt adskilt igennem før, under og efter aktiviteten. 

 

Hvis en instruktør eller træner har ansvar for flere grupper, kan denne alene være en del af den ene 10 personers gruppe. Instruktøren eller træneren må ikke komme i kontakt med personer i de andre grupper, men kan godt have ansvar for aktiviteterne i flere grupper.

 

Det skal sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Det anbefales, at der mindst 2 m. afstand mellem personer ved fysisk aktivitet, derfor anbefaler vi, at der er mindst to meter mellem hver zone. Ved inddeling i zoner kan der f. eks. anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser zonen.

 

Krav til lokalestørrelse

Der er fortsat krav om, hvor mange, der må være i lokalerne i forhold til deres størrelse.

Max. 1 person pr. 2 m2 ved primært siddende aktiviteter.

Max. 1 person pr. 4 m2 ved andre aktiviteter.

Mindst 1 m. afstand mellem personer i det offentlige rum.

Mindst 2 m. afstand mellem personer ved fysisk aktivitet og aktiviteter med kraftig udånding.

 

Kravet om 4 m2 pr. person gælder også omklædningsrum.

Vi anbefaler fortsat, at omklædningsfaciliteter bruges mindst muligt og, at medlemmer opfordres til at komme omklædt.

 

 

Det gælder fortsat, at der må der være op til 500 personer til stede i alt ved afviklingen af indendørs og udendørs idrætsarrangementer mv., hvis man i al væsentlighed er siddende på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende. 

 

Det et krav, at man i al væsentlighed er siddende under hele arrangementet og kun rejser sig for f. eks. at gå på toilettet.

 

Med en fast plads forstås, at vedkommende ikke må opholde sig på mere end én plads under arrangementet. Derved skal eventuel forplejning mv. indtages på de faste pladser. 

 

Se mere om retningslinjer for arrangementer med op til 500 siddende personer.

 

Ved kurser på f. eks. aftenskoler må der være op til 500 personer til stede, hvis elever og kursister i al væsentlighed er siddende på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende. Læreren/underviseren/foredragsholderen må dog stå op undervejs i undervisningen.

Fra den 29. oktober og frem til den 2. januar 2021 indføres der krav om, at personer på 12 år og derover skal bære mundbind eller visir ved besøg i indendørs i fritids- og idrætsfaciliteter mv., hvortil offentligheden har adgang.

 

Kravet om brug af mundbind eller visir gælder både kunder, besøgende, tilskuere samt personale tilknyttet den pågældende fritids- og idrætsfacilitet, som ikke udøver idrætsaktiviteten.

 

For personale gælder kravet, hvis de har kontakt til kunder eller besøgende, medmindre personalet befinder sig bag en afskærmning eller i et lukket rum, hvortil kunderne ikke har adgang.

 

Kravet om brug af mundbind eller visir gælder ikke, når man sidder ned eller hvis mundbind eller visir ikke kan bæres grundet aktivitetens natur (f.eks. ved badning, i forbindelse med omklædning mv.).

 

Kravet om brug af mundbind eller visir gælder desuden ikke for optrædende og udøvere m.v. under en fritids- eller idrætsaktivitet. Kravet gælder dog både før og efter optræden og udøvelse f.eks. udøvere, der mellem kampe eller træninger går rundt i en idrætshal mv.

 

Svømmehaller og fitnesscentre må fortsat holde åbent for almindelig ophold og færdsel på tværs af aldersgrupper. I forbindelse med ét samlet arrangement eller én aktivitet såsom holdtræning, må der maksimalt være 10 personer til stede dog undtaget idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til og med 21 år, se ovenfor.

 

Man skal have mundbind på, når man ikke udøver sin idrætsaktivitet. Der vil dog være en undtagelse, hvis aktivitetens natur gør det umuligt at håndtere et krav om mundbind. Det gælder f.eks. i forbindelse med badning eller i et omklædningsrum.

 

Når man går ud af omklædningsrummet i sit idrætstøj, skal man ikke have mundbind eller visir på, heller ikke mellem maskinerne. Tilsvarende i en svømmehal - når man har svømmetøj på og går til og fra bassinet, skal man ikke have mundbind eller visir på. Men man skal have mundbind eller visir på, når man kommer og går ind i omklædningen, og når man forlader stedet - eller opholder sig i f. eks. et loungeområde.

Kravet gælder både gæster og ansatte, der har kontakt med gæster. Der vil gælde samme undtagelser for brug af mundbind som i kollektiv transport (børn m. fl.). Kravet vil gælde ved ankomst til caféen, når man forlader stedet, og når man forlader sin plads ved bordet, f. eks. hvis man rejser sig for at benytte toilettet. Der skal også anvendes mundbind, når man står i baren for at bestille mad eller drikkevarer, betale osv.

Serveringssteder skal lukke klokken 22, og der er krav om at skilte med, hvor mange personer, der må opholde sig på stedet.

Foreninger med servering også omfattet.

Kravet gælder indendørsservering og altså ikke udendørs.

Det anbefales fortsat, at alle sociale arrangementer i forbindelse med bl. a. fritidstilbud aflyses. Det gælder f. eks. fester, fællesspisning, klubaftener mv., og anbefalingen omfatter både sociale aktiviteter før og efter fritidsaktiviteter, ligesom det også gælder for selvstændige arrangementer. Anbefalingen gælder også selv om børnene og de unge færdes sammen i løbet af en almindelig dag.

DIF og DGI’s corona-hjælpepulje henvender sig til idrætsforeninger som har mistet indtægter på grund af blandt andet aflyste arrangementer, manglende mulighed for at tjene penge på eksterne arrangementer, manglende kontingentbetaling og manglende sponsorstøtte. Også idrætsforeninger, som ikke er medlem af DIF og DGI kan søge puljen.

 

Corona-hjælpepuljen kan ansøges af alle breddeidrætsforeninger, der er ramt økonomisk af COVID-19. Også foreninger, som tidligere har søgt og fået midler fra corona-hjælpepuljen, kan søge i denne tredje ansøgningsrunde, hvor der er ansøgningsfrist fredag den 30. oktober kl. 12.00.

 

Se mere om om ansøgningsprocedure, retningslinjer samt spørgsmål og svar.

Fritids- og Idrætsafdelingen arbejder fortsat hjemmefra i det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til arbejdets udførelse, foreløbig til og med den 2. januar. Fritids- og idrætsadelingen medarbejdere kan kontaktes via telefon og mail.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey