Det er vigtigt, vi fortsat passer på os selv og hinanden

Foreninger i selvejende haller skal kontakte den enkelte hal i forhold til retningslinjer.

Kommunale lokaler på fritids- og idrætsområdet såsom haller, gymnastiksale, faglokaler samt kommunale sports- og fritidshuse kan alle tages i brug igen. Gymnastiksale, haller og faglokaler på skoler kan bruges i efter kl. 16.00 på hverdage og kl. 8.00 – 23.00 i weekender. Aktiviteter på skoler i hverdage inden kl. 16.00 kan desværre ikke starte op endnu.

Der kan være særlige forholdsregler i aktivitetshusene under seniorområdet, kontakt seniorområdet for yderligere information.

I de kommunale lokaler rengøres toiletter og omklædningsrum efter den ”normale” rengøringsplan. På de fleste skoler bliver der gjort rent om morgenen inden skolestart. Der bliver ikke gjort rent efter skolebørnene inden foreningerne møder ind kl. 16.00. Der er ingen rengøring i løbet af weekenden og foreningen skal selv sørge for rengøring af toiletter og kontaktflader før brug.

 

Anbefalingen omkring rengøring lyder på hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, som minimum en gang dagligt, og oftere ved mange berøringer.

 

Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning/aktiviteten mv. I det omfang der bruges fælles bolde eller andet udstyr bør de rengøres undervejs eller efter brug, ligesom brugerne bør have ekstra fokus på håndhygiejnen. I tilfælde hvor redskaber ikke meningsfuldt kan afsprittes løbende under aktiviteten bør hænder (det kropslige kontaktpunkt) afsprittes løbende. Eksempelvis bør hænder afsprittes i springgymnastik før og efter en session.

 

Faglokalet hjemkundskab

Den enkelte forening skal sørge for at alt service og bestik vaskes op i opvaskemaskine. Alle kontaktflader og maskiner skal rengøres efter brug.

 

Kommunale svømmesale på Brændkjærskolen og Marielundskolen

Der er specielle retningslinjer og krav til rengøring af omklædningsrum og svømmesale. Nærmere information vedr. dette bliver sendt til de foreninger, der har booket tider i svømmesalene.

 

I klublokaler er det foreningens eget ansvar at sikre rengøring i forhold til gældende retningslinjer.

 

Foreninger i egne og lejede lokaler skal selv sikre, at retningslinjer herunder rengøring overholdes.

 

Vi opfordrer til:

at foreningen aftørrer/afspritter overflader og kontaktflader inden brug af lokalet. Foreningen kan med fordel bruge vådservietter beregnet til formålet,

at omklædningsfaciliteter bruges mindst muligt,

at medlemmer opfordres til at komme omklædt,

at foreningen lader dør til lokalerne stå åben ved start og slut, så der er mindst mulig kontakt med dørhåndtag og lign.,

at undgå kødannelse ved toiletter og ind- og udgange af lokaler,

at der luftes godt ud både før og efter brug af lokalet.

Forsamlingsforbuddet er på 100 pers. Der er dog krav om, hvor mange, der må være i lokalerne i forhold til deres størrelse.

 

Max. 1 person pr. 2 m2 ved primært siddende aktiviteter.

Max. 1 person pr. 4 m2 ved andre aktiviteter.

 

Mindst 1 m. afstand mellem personer i det offentlige rum.

 

Mindst 2 m. afstand mellem personer ved fysisk aktivitet og aktiviteter med kraftig udånding.

 

Større lokaler f. eks. en hal kan inddeles i felter, så der kan træne flere gruppe af max. 100 personer incl. egen instruktør i hvert felt, såfremt der sikres god afstand mellem grupperne. Træningen skal afvikles som særskilte træningsforløb og tilrettelægges i grupper, som holdes indbyrdes effektivt adskilt og i praksis reelt overholder forsamlingsforbuddet. Husk kravet om antal m2 pr. person.

 

Kravet om 4 m2 pr. person gælder også omklædningsrum.

 

Det kan evt. være en god idé at udpege en coronavært/ansvarlig i forbindelse med styring af deltagerantal i de enkelte aktiviteter. I forhold til børnehold, skal foreningen sikre, at forældre ikke går med i omklædningsrum eller opholder sig i den enkelte facilitet, hvis antallet i forhold retningslinjerne overskrides.

Sundhedsmyndighedernes generelle vejledninger skal efterleves.

 

Retningslinjer skal opsættes synligt.

 

Håndsprit (70-85% alkohol) skal være tilgængeligt og medlemmerne skal spritte hænder, inden de går ind på skolen eller idrætsfacilitet.

 

Det skal konkret vurderes, hvor mange personer, der kan være i de enkelte lokaler. Kontakt gerne den tekniske serviceleder eller Fritid og Idræt (tlf. 79 79 18 42), hvis du har brug for at kende størrelsen på lokalet.

 

Det er foreningens ansvar at styre deltagerantallet i forhold til de gældende restriktioner.

Der gælder bl. a. særlige retningslinjer for 

 

  • Kontaktsport se side 4 i retningslinjerne 
  • Svømning se side 7 i Kulturministeriets retningslinjer 
  • Fitness se side 7 i Kulturministeriets retningslinjer 
  • Dans se side 7 i Kulturministeriets retningslinjer

Sidetallet henviser til Kulturministeriets retningslinjer

Der må gerne arrangeres turnerings- og konkurrenceaktiviteter for medlemmer på tværs af foreninger, så længe det samlede arrangement holdes inden for de gældende restriktioner for større forsamlinger, pt. max 100 personer.

 

Det er muligt at opdele et arrangement tidsforskudt, sådan at der på intet tidspunkt er mere end 100 personer til stede samtidig. Fx kan et indendørs håndboldstævne afvikles, så der om formiddagen deltager max. 100 personer, som herefter tager hjem, hvorefter andre 100 personer deltager i stævnet om eftermiddagen.

 

Det er ikke muligt at opdele et arrangement i sektioner – f. eks. ved hjælp af et hegn eller lignende - med op til 100 deltagere i hver sektion, da det vil blive betragtet som værende et samlet arrangement på samme sted.

For en god ordens skyld gør vi også opmærksom på, at vores anbefalinger ikke tilsidesætter sundhedsmyndighedernes og Rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig lovgivning.

 

Pas godt på jer selv og hinanden.

 

Har I spørgsmål, er I som altid velkommen os.

 

Kurt Smidt tlf. 3054 6593 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Paul Frandsen tlf. 2170 8197 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Mona Bruun Enevoldsen tlf. 7979 1843 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Mange hilsner Fritids- og Idrætsafdelingen

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey