Nogle af de mange mestre fra 2018
Prismodtagerne fra 2018

Nyt prisshow afvikles på Kolding Teater den 3. marts 2020 kl. 18.30-21.30

 

Nærmere omkring tilmelding følger.

Nyt fælles prisshow afløser Fritidsfesten og Hædring af mestre. Det nye show afvikles den 3. marts på Kolding Teater.

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede den 12. november, at der i 2020 skal afvikles et nyt fælles prisshow som afløser for henholdsvis Fritidsfesten og Hædring af mestre. Til det nye show vil der være lokal underholdning samt Thomas Mygind, mestre fra 2019 vil blive hyldet og følgende priser blive uddelt:

Årets forening

Årets leder

Årets publikumspris

Årets talent 

Årets talentudvikler

Ungdomslederpriser

Fristen for indstilling til priserne er den 15. december

Prisshowet er et åbent arrangement, hvor mestre fra det forgangne år, modtagere af ungdomslederpriser samt nominerede til priserne på fritids- og idrætsområdet inviteres. Derudover inviteres der bredt til de frivillige fra foreningslivet samt borgere i Kolding Kommune. Det vil være gratis at deltage i arrangementet.

Reserver den 3. marts i kalenderen allerede nu, nærmere følger omkring tilmelding til aftenen.

Artiklen er publiceret 14. november 2019
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey