Der er vedtaget besparelser på fritids- og idrætsområdet i 2020

Budgetforliget medfører konkrete budgetreduktion for Fritids- og Idrætsudvalget på 1,574 mio. kr. i 2020, stigende til 3,195 mio. kr. i 2023.

Besparelserne udmøntes på følgende måde:

 

Note

Fritids- og Idrætspolitik

2020

2021

2022

2023

   

Drift - reduktioner

 

 

 

   

1

Mindefonden

   

-141

-141

-141

2

Medlems-/aktivitetstilskud

-300

-300

-300

-300

3

Uddannelses- og opstartspuljen

-100

-100

-100

-100

4

Idræt for alle

-15

-230

-230

-230

5

Aktivitetspuljen

-50

-150

-150

-150

6

Eventpuljen

   

-100

-100

-100

7

Powerdagen

-200

-200

-200

-200

8

Opskrivning gebyrtakster

-300

-300

-300

-300

9

Reduktion af lokaletilskud v. omlægning af lån

   

-300

-300

-300

10

Reduktion lokaletilskudsprocent

-270

-270

-270

-270

11

Kolding som Elitekommune

-40

-40

-40

-40

12

Rengøring

-300

-400

-400

-400

   

I alt

-1.575

-2.531

-2.531

-2.531

   

2,5% reduktion med 80% effekt i 2020 stigende med 0,5% pr. år i overslagsårene

-1.574

-2.398

-2.797

-3.195

 

1 – Mindefonden

Forslaget medfører, at der ikke indgås en aftale med Mindefonden om tilskud til Børne- og Ungdomshuset, Jernbanegade 3A, Vamdrup. Aftalen opsiges med 1 års varsel til ophør den 31. december 2020.

 

2 – Medlems-/aktivitetstilskud

Reduktionen medfører, at der vil være et mindre beløb til fordeling blandt de folkeoplysende aktivitetsforeninger.

 

3 – Uddannelses- og opstartspuljen

Reduktionen medfører, at det afsatte beløb til tilskud til leder- og instruktøruddannelse, lederpleje, opstart af nye foreninger, nye initiativer i foreningsregi samt tilskud til integration af handicappede i foreningslivet vil blive reduceret.

 

4 – Idræt for alle

Reduktionen medfører, at den økonomiske støtte til Idræts for alle reduceret med 15.000 kr. i 2020 og opsiges med virkning fra den 31. december 2020.

 

5 – Aktivitetspuljen

Reduktionen medfører, at der i 2020 vil være begrænsede muligheder for at yde økonomisk støtte til foreninger m.v., som afvikler Åben hal arrangementer (sjov fredag/sjov lørdag) samt, at det ikke vil være muligt at yde økonomisk støtte til foreninger og borgere, som medvirker til at sætte nye initiativer i gang, der understøtter fritids- og idrætsområdet. Fra 2021 nedlægges Aktivitetspuljen.

 

6 –Eventpuljen

Reduktionen medfører, at der fra 2021 vil være en reduceret mulighed for at yde økonomisk støtte til foreninger m.v., som medvirker til at tiltrække større nationale og internationale arrangementer til kommunen.

 

7 – Powerdagen

Reduktionen medfører, at det ikke vil være muligt at gennemføre Powerdagen for frivillige på tværs af forvaltningerne.

 

8 – Opskrivning gebyrtakster

Reduktionen medfører, at de folkeoplysende foreninger skal betale et øget gebyr for brug af lokaler. Hvordan det konkret udmøntes, meldes ud snarest muligt.

 

9 – Reduktion lokaletilskud

Reduktionen medfører en reduktion på lokaletilskudsområdet på 300.000 kr. fra 2021. Reduktionen forventes udmøntes ved omlægning af lån.

 

10 - Reduktion af lokaletilskudsprocent

Reduktionen medfører en reduktion på lokaletilskudsområdet på 270.000 kr. fra 2020. Hvordan det konkret udmøntes, meldes ud snarest muligt.

 

11 – Kolding som elitekommune

Reduktionen medfører en generel besparelse på 40.000 kr. fra projektet.

 

12 – Rengøring

Reduktionen medfører, at der vil ske en reduktion i rengøringen på 14 lokaliteter, hvor Kolding Kommune står for rengøringen. 

Hvordan det konkret udmøntes, meldes ud snarest muligt.

Artiklen er publiceret 10. november 2019
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey