Spørgsmålene var mange, og der var også en del "aha" oplevelser, da opgaverne blev gennemgået og forklaret.

Onsdag den 14. november var de frivillige sociale foreninger i Kolding Kommune mødt talrigt op til et dialogmøde med temaet fundraising. Over 30 frivillige repræsentanter deltog, og de gik hjem med fornyet viden og inspiration til deres fundraising-aktiviteter.

- Temaet for dialogmødet var valgt af de frivillige selv, flere foreninger ville gerne blive lidt klogere på området. Og indtrykket er klart, at alle - trods blandede erfaringer med fundraising - gik hjem med fornyet motivation og energi til at kaste sig ud i fundraisingens kunst. De lyttede, stillede spørgsmål, skrev noter og debatterede rundt ved bordene hele aftenen igennem, hvilket plejer at være en god indikator, fortæller Fundraising-koordinator Mette Kuntz Jensen.

Programmet var tilrettelagt ud fra en forventning om, at de fleste havde et overordnet generelt kendskab og en grundlæggende forståelse for fundraising. Derfor var det altså kun de mest basale emner der blev gennemgået. Til gengæld blev der gjort mere ud af at lære de deltagende hvor vigtigt det er at forberede sig forud for en fondsansøgning og hvad det vil sige at forberede sig - ud fra devisen ”Forberedelse er altafgørende!”

En anden ting der også blev tillagt særligt vægt var, at deltagerne skulle lære at definere baggrunden for deres projekt – altså det berømte ”HVORFOR?”.

- Når vi mødes med en projektleder og skal rådgive dem om processen er det her ofte et af de områder vi oplever som udfordrene for projektlederen. De kan sagtens forklare og argumentere for på hvilken måde projektet bidrager til at skabe værdi for dem selv eller organisationen, men har ofte svært ved at pege på hvilken samfundsmæssig værdi projektet har – hvilket er afgørende for at fondene finder projektet interessant og støtteværdigt. Derfor gør vi ekstra meget ud af, på de her seminarer, at lære kursisterne at definere baggrunden for deres projekter med udgangspunkt i en samfundsrelevant udfordring, fortæller Mette Kuntz Jensen.

 

Som eksempel kan gives:

Projekt: Etablering af multibane
Baggrund: Eksisterende udendørsarealer/-faciliteter er nedslidte
Baggrund med udgangspunkt i aktuel og relevant problematik: inviterer/lokker ikke-aktive børn, opfordrer til leg og bevægelse, børns sundhed og trivsel, inklusion og fællesskaber, nyt samlingspunkt i lokalsamfundet, kriminalitetsforebyggende.

 

Artiklen er publiceret 20. november 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey