Et samarbejde med ByLivKolding - helt i trit med Fundraising-strategien.


Link til ByLivKolding https://byliv.kolding.dk/

Torsdag den 15. november 2018 var en række frivillige fra Boligselskabet Kolding, Lejerbo Kolding og AAB Kolding inviteret til kursus i fundraising. Kurset havde til formål at klæde de mange frivillige på med fornyet viden og redskaber om fundraising, for at de derigennem kan understøtte de mange aktiviteter de frivillige står for ude i boligområderne.

Kurset blev oprettet på baggrund af en forespørgsel fra ByLivKolding, der havde hørt om Kolding Kommunes Fundraising-enhed og derefter rettede henvendelse for at høre om mulighederne for et samarbejde. Kommunens fundraising-enhed gik i dialog med ByLivKolding for at drøfte de forskellige muligheder og potentialer ved et samarbejde.

- Den slags forespørgsler griber vi straks fat i. Vi arbejder i det daglige ud fra et strategisk grundlag, hvor strategiske partnerskaber er essensen af det vi laver, hvilket også fremgår meget tydeligt i vores strategi: ”Gennem Fundraising skaber vi merværdi i realisering af visionen – Vi designer livet”, fortæller fundraising-koordinator Mette Kuntz Jensen.

De frivillige fra Boligselskabet Kolding, Lejerbo Kolding og AAB Kolding var mødt talrigt op og var klar til at tage noter, da Steen Kjeldsen Thomsen fra Fundraising-enheden, delte ud af tips og tricks til den gode fondsansøgning. De fremmødte kunne dog ikke nøjes med at lytte og notere, da en del af programmet også indeholdt ”hands-on”-øvelser, hvor de selv skulle på banen, og blandt andet lære at definere baggrunden for deres projekter med udgangspunkt i en (samfunds)relevant problematik, udarbejde en interessentanalyse og sidst men ikke mindst lære at tænke som fondsbestyrelsen.

- Når vi laver netop disse øvelser med kursisterne, så er det for at skærpe deres opmærksomhed og give dem en forståelse af hvad der skal til for at komme igennem nåleøjet hos fondene. Flere og flere fonde går fra at donere efter ”hatte-dame”-princippet til at anlægge en filantropisk tilgang og det stiller krav til, at ansøgerne matcher fondenes uddelingsstrategi og at projektet bidrager til at opfylde fondenes mål, fortæller Mette Kuntz Jensen.

- Link til strategi https://www.kolding.dk/om-kommunen/okonomi/fundraising/strategi-vol-2-0

Artiklen er publiceret 23. november 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey