Kolding Kommune har, udover samarbejde og sparring omkring fundraising, også bidraget med et tilskud på 800.000 kroner til Hop i Fjordens projekt.

Der er mere om Kolding Kommunes arbejde med fundraising på www.kolding.dk/fundraising

 

Vinterbadeforeningen Hop i Fjorden har endnu engang haft succes med fondene. Senest er det et tilskud på en million kroner fra Nordea-fonden der hjælper foreningen mod at realisere drømmen om omklædnings-, toilet- og saunafaciliteter ved badebroen for enden af Lyshøj Allé.

Med millionstøtten fra Nordea-fondens kystpulje har foreningen Hop i Fjorden, i samarbejde med Kolding Kommunes Fundraising-enhed, nu samlet set rejst 1.400.000 kroner. Tidligere på året har Kai D Fonden bevilliget 100.000 kroner, og Friluftsrådet 300.000 kroner. Drømmen om bedre faciliteter fik for alvor et skub, da Kolding Kommune sidste år bevilgede et tilskud på 800.000 kroner, efterfølgende har foreningen selv været bagmænd bag et udkast til hvordan projektet kunne komme til at se ud.

- Vi er utroligt glade og stolte over, at det er lykkedes os at få rejst så mange midler fra fondene. Millionen fra Nordea-fondens Kystpulje er virkeligt overvældende. Vi har haft et fantastisk samarbejde med Kolding Kommune, både med hensyn til fundraisingen, men også i forhold til hvilke muligheder der er for at få etableret nogle faciliteter lige ved badebroen, fortæller formanden Lars Rubusch fra foreningen Hop i Fjorden.

Der er stadigvæk ikke lavet endelige planer for etableringen af bygninger med mere, da beboerne i området selvfølgeligt også bliver inddraget og der skal desuden redigeres i en lokalplan for området.

- Ved at etablere omklædnings-, toilet- og sauna faciliteter gør vi det nemt og attraktivt for flere, at være aktive i og omkring Kolding Fjord, ligesom vi er overbeviste om, at de rette rammer vil betyde medlemsfremgang i vores egen forening. Mange flere vil gerne prøve kræfter med fx vinterbadning, men lader sig ”afskrække” af forholdene som de er i dag, forklarer Lars Rubusch.

Hop i Fjorden har modtaget millionen i støtte fra Nordea-fondens Kystpulje der samlet set er på 50 mio. kr., og uddeles til projekter, som skaber aktivitet og styrker fællesskabet langs landets kyster.

- Kysten er klar, og vi er glade for, at Hop i Fjorden og Kolding Kommune vil være med til at skabe nye stærke fællesskaber ved kystområderne, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden,
som støtter gode liv.

Artiklen er publiceret 07. november 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey