Link til artiklen om 22-årige Marias indsamling - åbner på nyt faneblad: DR.dk

 

I denne søde juletid er der rigtig mange foreninger, og private borgere for den sags skyld, der opretter indsamlinger for at hjælpe ressourcesvage familier her op til jul. Der bliver samlet ind til den hjemløse der fryser i vinterkulden og andre udsatte grupper. Især indsamlingerne på facebook er blevet populære, men det kan altså koste dyrt hvis ikke man har sat sig godt ind i reglerne før man starter sin egen indsamling.

- Det er de færreste der kender indsamlingsreglerne og det betyder at rigtigt mange kan komme i klemme. Seneste eksempel der har været fremme i medierne er 22-årige Maria, der ville samle penge ind til sin fars begravelse, men nu i stedet risikerer en bøde for ikke at have anmeldt sin indsamling. Her i Kolding har vi mange ressourcestærke borgere med hjertet på rette sted, der gerne vil hjælpe dem, som har det svært på den ene eller anden måde. Det er enormt prisværdigt og derfor vil vi gerne hjælpe dem med råd og vejledning, så de ikke ender i samme situation som den medieomtalte Maria, fortæller fundraising-koordinator Mette Kuntz Jensen.

Reglerne omkring indsamlinger, hvornår de skal anmeldes, hvem der må forestå dem, hvad der må indsamles til m.v. er en jungle for de fleste. Kolding Kommunes fundraising-enhed har selv oplevet at fare vild i virvaret af regler, så fundraising-enheden taler af erfaring.

- Vi har tidligere selv afprøvet crowdfunding i kommunen, som alternativ til traditionel fundraising hos fx en privat fond eller offentlig pulje. Det var en stor succes, både beløbs- og omtalemæssigt, og samtidig gav det meget læring med på vejen. Blandt andet lærte vi da så også, at en online indsamling skal anmeldes og godkendes først, hvilket vi først fandt ud af efterfølgende. Da vi blev bevidste om fejlen rettede vi henvendelse til Indsamlingsnævnet, fortalte dem ærligt og redde hvordan sagen hang sammen og fik derefter styr på formaliteterne, fortæller fundraising-koordinator Mette Kuntz Jensen.

Hvis du gerne vil støtte et godt formål lyder den helt fejlsikre anbefaling på, at du støtter indsamlingerne i forbindelse med en, eller et, i forvejen allerede godkendt forening eller projekt.


Den læring og erfaring fundraising-enheden har opsamlet undervejs er blandt andet blevet brugt i forbindelse med udviklingen af ”Den Juridiske ABC”, hvor man netop kan læse om reglerne for fx indsamlinger, der er mere at læse på www.kolding.dk/fundraising

 

 

 

 

Artiklen er publiceret 14. december 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey