Corona: Tiltag og konsekvenser

Her orienterer vi om tiltag og konsekvenser i Kolding Kommune. Siden opdateres løbende...


Nye tidspunkter for dialogmøderne vil blive meldt ud, så snart det er muligt via nyhedsbrev og lokale medier.

I de seneste dage har vi for alvor kunnet konstatere, at Coronavirus har bidt sig fast. Det er vigtigt, at vi tager de nødvendige forholdsregler for at tage vare på Koldings borgere og virksomheder.

Det er patienter på sygehusene og vores ældre, der er særlig udsatte, hvis de bliver smittet, og som vi har et stort ansvar for at beskytte. Derudover har vi dog også et ansvar for at beskytte Koldings virksomheder mod smitte. Det er vigtigt, at vi kan fastholde drift og produktion ved at tage de nødvendige forholdsregler for at mindske konsekvenserne af virusudbruddet mest muligt.

På den baggrund er det besluttet at udsætte en række dialogmøder om udviklingen af Koldings havneområder. Det drejer sig om møder med havnens virksomheder, møder med erhvervslivet og flere offentlige arrangementer, som den store workshop, der skulle have været afholdt den 30. marts samt en række rundvisninger på Kolding Havn.

De personer, der er tilmeldt de arrangementer, der er udsat, vil få besked direkte via mail.

Nye tidspunkter for dialogmøderne vil blive meldt ud, så snart det er muligt via nyhedsbrev og lokale medier. Det samme vil den samlede tidsplanen for dialog- og visionsprocessen, som vil blive påvirket af udsættelserne.

Hver gang vi bremser eller forsinker Coronasmitten er det en hjælp til at mindske konsekvenserne. Udsættelserne af dialogmøderne er sket ud fra dette hensyn.

Du har mulighed for at følge udviklingen af Koldings havneområder på www.kolding.dk/havneudvikling

 

Artiklen er publiceret 10. marts 2020
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey