Corona: Tiltag og konsekvenser

Her orienterer vi om tiltag og konsekvenser i Kolding Kommune. Siden opdateres løbende...


Luftfoto Kolding Havn

Den 18. december 2019 underskrev Byrådets gruppeformænd og løsgænger Hanne Dam en hensigtserklæring for udviklingen af Koldings havneområder.

Hensigtserklæringen indeholder tre punkter:

  • Det er fortsat hensigten, at erhvervshavnen, by og fjord bindes sammen i en udvikling af havneområdet.
  • Havneområdet udvikles med boliger, erhverv, kultur og rekreative områder, hvorved der bliver mere by og grønnere havn.
  • En grøn og bæredygtig udvikling af havneområdet sker på baggrund af dialog med interessenter og i en åben dialog.

På baggrund af hensigtserklæringen gennemføres nu en dialogproces indtil slutningen af april. Når den er gennemført, overdrages de mange input til byrådet, der skal udarbejde en ny politisk vision for havnens udvikling. Det forventes derfor, at der til sommer vil blive taget stilling til en ny politisk vision, men også til en samarbejdsaftale mellem Kolding Havn og Kolding Kommune, en revideret procesplan og organisering for udviklingen af havneområderne.

Artiklen er publiceret 06. marts 2020
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey