Corona: Tiltag og konsekvenser

Her orienterer vi om tiltag og konsekvenser i Kolding Kommune. Siden opdateres løbende...


140 borgere, politikere og outdoor- og idrætsudøvere mødte op onsdag aften på Bakkeskolen i Seest.

140 borgere, politikere og outdoor- og idrætsudøvere mødte op onsdag aften da Kolding Kommune og BlueKolding havde inviteret til informationsmøde, for at fortælle om udviklingsplanen for Hylkedalen, Seest grusgrav og Seest gl. losseplads.

Der var god stemning, masse af interesserede spørgsmål og gode råd og ideer til politikere og de medarbejdere, der har arbejdet med udviklingsplanen.

Efter et oplæg om de mange spændende planer og ideer var der indbudt til spørgsmål, kaffe og kage rundt ved fire dialogstande. Ved standen omkring klimaprojektet var der ligeledes opstillet en vandmodel, der illustrerede, hvordan vandtilbageholdelsen i Hylkedalen rent teknisk kommer til at fungere.

Baggrunden for udviklingsplanen er det kommende trailcenter, et klimaprojekt med fokus på rekreativ benyttelse og Kolding Kommunes outdoorstrategi, der har udpeget områderne til hotspots. For at skabe overblik og sammenhæng over projekterne samt de ønsker, som borgere og foreninger har bidraget med i forbindelse med afholdte workshops, er der udviklet en fælles plan. Den nye udviklingsplan konkretiserer områdets udviklingspotentiale og indeholder mange ideer og tiltag. Nogle er der allerede finansiering til at detailudvikle og etablere, andre skal der arbejdes videre med at skaffe midler til.

For dem, der ikke havde mulighed for at deltage i mødet, er det muligt at downloade pdfaftenens præsentation6.08 MB.

Læs mere om Hylkedalen og de mange planer for områder på www.kolding.dk/hylkedalen

Artiklen er publiceret 12. april 2019
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey