Husk at notere det, hvis I laver særlige aftaler med jeres medarbejdere. Så er dokumentationen på plads, hvis der skulle blive behov for den på et senere tidspunkt.

I forhold til for eksempel fleksjoblovgivningen er der et krav om, at virksomheden skal leve op til deres sociale ansvar ved at have forsøgt at løse de udfordringer, som den enkelte medarbejder har, sådan at medarbejderen kan fastholdes på arbejdspladsen på almindelige vilkår. Virksomhederne skal blandt andet notere, hvilke arbejdsopgaver medarbejderen har svært ved at udføre eller ikke kan udføre, og hvilke skånehensyn der er aftalt.

Skånehensyn kan for eksempel være færre opgaver, flere pauser, omplacering på jobbet, ændringer i opgaver, ændring af arbejdstiden eller fritagelse af overarbejde.

Der skal følges skriftligt op på de aftalte skånehensyn, sådan at der kan dokumenteres en løbende dialog over minimum 12 måneder.

Jobcentret har udarbejdet en skabelon, som kan bruges til at dokumentere særlige aftaler, men det er ikke et krav, at man bruger denne skabelon.

Ring gerne til fastholdelseskonsulent Susanne Krogh på tlf.: 7979 7415, hvis I har spørgsmål om hvordan I kan dokumentere særlige aftaler, som I har lavet med jeres medarbejder.

Artiklen er publiceret 28. juni 2016
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey