Ingeniørstuderende fra VIA University College på besøg i projektområdet.
De unge studerende klar til at høre nærmere om Marina City og cirkulær økonomi. Foto: VIA University College.

En solbeskinnet morgen midt i februar ankom en række busser fra Horsens, Aarhus, Holstebro og Herning med 250 engagerede ingeniørstuderende fra VIA University College. Besøget var starten på et to-ugers innovationsforløb, hvor tværfaglige grupper af studerende fra otte uddannelsesretninger arbejdede med en række cases baseret på FN’s verdensmål og cirkulær økonomi.

Dagen gik med besigtigelser i området og introduktion til cirkulær økonomi i Kolding. Der var også indlagt interviews med en række involverede personer. Her blev der spurgt ind til alt fra sikker og god havneindretning, sejleres behov, ønsker fra dykkere, kajakroere og naturelskere, til hvad man kunne ønske sig som fremtidig beboer i området.

”I løbet af de to uger fik vi mange gode og kreative bud på, hvorledes de unge ingeniørstuderende ser et kommende bæredygtigt og attraktivt byområde i Kolding. De mangeartede forslag indebar alt fra nye boligformer, sikkerhed i havneområdet, bæredygtig udnyttelse af faciliteter og bebyggelse, dele-ordninger, forbedret biodiversitet og miljømæssige overvejelser,” siger arkitekt Christian Hylgaard, der koordiner samarbejdet mellem VIA University College og Kolding Kommune.

”Ligeledes var de studerende skarpe på at se trends og potentialer for udvikling af digitale redskaber og apps, der kan være med til at fremtidssikre Marina City og gøre det nemmere for beboere, sejlere og gæster i det nye byområde, hvor cirkulær økonomi er et omdrejningspunkt,” tilføjer han.

Besøget var et led i samarbejdet mellem VIA University College og Kolding Kommune. Samarbejdet skal styrke indsatsen for at gøre Marina City til et eksempelområde på cirkulær økonomi inden for byggeri og anlæg. Samtidig skal samarbejdet styrke udviklingen af cirkulær økonomi inden for ingeniøruddannelserne på VIA.

Artiklen er publiceret 02. april 2020
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey