Planforslagene og miljørapporten for Marina City er nu sendt ud i offentlig høring. Frem til 29. juni 2020 har du mulighed for at indsende dine bemærkninger til de omfattende planer om at skabe en ny bæredygtig bydel samt Danmarks mest attraktive og største lystbådehavn uden for Hovedstadsområdet ved Skamlingsvejen i Kolding. Alle input er velkomne.

Planerne og miljørapporten er resultatet af en omfattende proces med udarbejdelse af forskellige forslag til områdets udformning, dialog med en lang række interessenter, en første offentlighedsfase tilbage i 2017 samt en lang række undersøgelser, beregninger og vurderinger.

To gange i forløbet har borgerne haft mulighed for at kommentere på ideerne, og planerne er løbende blevet justeret. Høringen her er sidste skridt, før byrådet til efteråret skal tage endelig stilling til de ambitiøse planer.

Se planerne og læs mere om, hvordan du indsender dine bemærkninger

Kort om plangrundlaget

Plangrundlaget, som nu sendes i høring, består af tre dele:

  • Forslag til lokalplan: Lokalplanens formål er at skabe plangrundlaget for udvidelse af lystbådehavnen op til ca. 1.000 bådpladser i kombination med en ny bydel med boliger og servicefunktioner. Det er ligeledes formålet med lokalplanen at forebygge de miljøkonflikter, som potentielt kan opstå ved en udvidelse af en lystbådehavn og etablering af en ny bydel - f.eks. trafikstøj, virksomhedsstøj, støj fra havneaktiviteter og lignende.
  • Forslag til kommuneplantillæg: Kommuneplantillæggets formål er at ændre disponering af bydelen i forhold til den hidtidige planlægning.
  • Miljørapport: Formålet med at rapporten er at få afdækket de mulige miljøpåvirkninger, som en gennemførelse af projektet kan medføre. Herefter kan man tilpasse projektet og plangrundlaget i løbet af projektperioden, hvis der er konstateres uacceptable miljøpåvirkninger.

Bliv klogere på planerne

Det er et meget omfattende materiale, som nu fremlægges i offentlig høring. Herunder kan du se tre videoer – hver på godt et kvarter - som giver en introduktion til henholdsvis projektet, planerne og miljørapporten.

OBS: Vær opmærksom på, at det nogle steder kan være svært at se indholdet af præsentationerne på skærmen. Derfor har du også mulighed for at åbne præsentationerne direkte herunder.

Kig-forbi-og-spørg-møde

Hvis du har spørgsmål eller brug for information, arrangerer Kolding Kommune også et kig-forbi-og-spørg-møde på restaurant Marinaen, Skamlingvejen 5, tirsdag den 2. juni 2020. Her kan du mellem kl. 10 og kl. 19 møde tre repræsentanter fra kommunen.

På grund af coronakrisen vil der være begrænsninger på, hvor mange der må være tilstede ad gangen. Derfor er det nødvendigt med tilmelding. Sidste frist for tilmelding er 25. maj - tilmeld dig arrangement.

Det videre forløb

Det forventes, at planforslagene med alle indkomne bemærkninger bliver behandlet i byrådet i efteråret 2020. Ligeledes forventes det, at de indkomne bemærkninger til miljørapporten behandles i byrådet og Kystdirektoratet i efteråret 2020. De første anlægsarbejder kan i givet fald komme i gang sidst på året.

Artiklen er publiceret 04. maj 2020
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey