Ingeniørstuderende fra VIA University College kommer til at arbejde med cirkulær økonomi i Marina City. Foto: VIA University College.

Marina City bliver udgangspunkt for et samarbejde mellem Ingeniøruddannelserne i VIA University College og Kolding Kommune omkring cirkulær økonomi.

Ingeniøruddannelserne i VIA University College har et mål om at gøre cirkulær økonomi og den bæredygtige omstilling til grundlæggende elementer i såvel uddannelser som udviklingsaktiviteter fremover. Samtidig ønsker Kolding Kommune at være centrum for cirkulær økonomi, og man har udpeget Marina City som et vigtigt indsatsområde, hvor det konkret skal kunne ses og mærkes.

”Det er afgørende for os, at bygge bro mellem teori og forskning og det praktiske ingeniørarbejde. Med Marina City som case kommer vi nærmere formuleringen af konkrete initiativer, som vi kan benytte i udviklingen af VIAs ingeniøruddannelser,” siger dekan Lotte Thøgersen.

Parterne har indgået en 3-årig aftale, med mulighed for forlængelse, og ansætter en fælles medarbejder, der skal fremme den cirkulære økonomi i forhold til begges målsætninger. Det er muligt, at der knyttes en eller flere ingeniørpraktikanter i projektet.

Det er forventningen, at samarbejdet mellem Kolding Kommune og Ingeniøruddannelserne i VIA kan munde ud i yderligere samarbejdsmuligheder. Det kan være studierelevante projekter for ingeniørstuderende, praktikophold eller udviklingsprojekter mellem ingeniøruddannelserne og lokale virksomheder med udgangspunkt i den cirkulære økonomi.

”Jeg ser det som første skridt i et samarbejde, der skal udvikle sig. I Marina City bliver vores fælles målsætninger meget konkrete. Med samarbejdet med VIAs Ingeniøruddannelser håber vi også at kunne skabe en øget interesse for vores unge til at uddanne sig inden for dette felt,” siger borgmester i Kolding Kommune, Jørn Pedersen om samarbejdet.

Parterne har aftalt, at det senere kan undersøges nærmere, om der er grundlag for at etablere et målrettet udbud af efter-/videreuddannelse eller andre undervisningsrelaterede aktiviteter med fokus på den cirkulære økonomi.

Læs nærmere om cirkulær økonomi i Marina City.

Artiklen er publiceret 01. oktober 2019
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey