Ved Aller Aqua A/S

På baggrund af en henvendelse fra Aller Aqua A/S om udvidelse og fornyelse af dele af produktionsanlægget, herunder bl.a. opførelse af en ny proceshal med bygningshøjde på op til 24 meter og nyt siloanlæg til Hedegaard A/S, kræves der udarbejdelse af nyt plangrundlag. Der er behov for at foretage ændringer i kommuneplanens rammeafgrænsning og rammebestemmelser for 1353-E1 erhvervsområde og 1353–BE1 blandet bolig og erhverv, således, at erhvervsområdet fremover vil omfatte Allervej 130 og Aller Møllevej 12. Området vil blive udlagt til byzone, og overført via en ny lokalplan. Området udlægges til fortsat drift af de to virksomheder med grovvareproduktion, lager og godstransport i miljøklasse 1-5, idet det i den videre lokalplanlægnings- og godkendelsesproces skal kunne godtgøres, at aktiviteterne kan indpasses i det omgivende miljø. Kommuneplanrammens maksimale bygningshøjde ændres fra 15 meter til 24 meter med fortsat mulighed for skorsten i 75 meters højde. Bebyggelsesprocenten fastholdes på 40. Forud for den videre planlægning indkaldes hermed idéer og forslag og bemærkninger, jf. planlovens § 23c.

Forud for udarbejdelsen af nyt plangrundlag for området vil byrådet gerne høre borgernes ideer og forslag til områdets fremtidige anvendelse. Hovedspørgsmålene, som kommunen ønsker besvaret, er:

  • Er der særlige hensyn, der skal tages ved planlægning for højt byggeri i Aller?
  • Er der forslag til hvordan byggeri kan indpasses med omgivelserne?
  • Har du øvrige input til, hvad planlægningen i øvrigt skal indeholde og evt. tage højde for?

 

Du kan komme med dine ideer i perioden
       onsdag den 13. marts 2019 - onsdag den 27. marts 2019.

Bemærkninger og forslag sendes til:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
eller til:   
By- og Udviklingsforvaltningen
Nytorv 11
6000 Kolding

Du kan spørge ind til projektet hos By-og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Du kan kontakte sagsbehandler Signe Beck direkte på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. , 79 79 16 12.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Kommuneplaner
Kommuneplaner

Følg med i kommuneplanarbejdet her.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Landzonetilladelser
Landzonetilladelser

Se en oversigt over landzonetilladelser.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Marina City
Marina City

På sydsiden af Kolding Fjord skabes en ny bæredygtig bydel.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Trekantområdet
Trekantområdet

Læs mere om samarbejdet blandt kommunerne i Trekantområdet.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Landsbysamarbejdet
Landsbysamarbejdet

Landsbysamarbejdet sikrer, at de små landsbyer i Kolding Kommune bliver hørt.

 
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey