Kort med afgrænsning af rammeområdet.

Indkaldelse af idéer og forslag til planlægning for ændret afgrænsning af kommuneplanens rammeområde 1218.B3 i Vamdrup

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har den 9. januar 2019 besluttet at igangsætte planlægning for udvikling af et boligområde til åben-lav bebyggelse i den sydvestlige del af Vamdrup ved landsbyen Bastrup. Området er i dag omfattet af rammeområde 1218.B3 i Kommuneplan 2017 – 2029 og udlagt til boligområde. For at opnå en bedre tilpasning af den fremtidige bebyggelse til landskabet omkring Kongeåen, foreslås en ændring af rammeområdets afgrænsning, som vist på ovenstående kort. Der skal derfor udarbejdes et tillæg 32 til kommuneplanen med det formål at muliggøre denne ændring

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har den 9. januar 2019 besluttet at igangsætte planlægning for udvikling af et boligområde til åben-lav bebyggelse i den sydvestlige del af Vamdrup ved landsbyen Bastrup. Området er i dag omfattet af rammeområde 1218.B3 i Kommuneplan 2017 – 2029 og udlagt til boligområde. For at opnå en bedre tilpasning af den fremtidige bebyggelse til landskabet omkring Kongeåen, foreslås en ændring af rammeområdets afgrænsning, som vist på ovenstående kort. Der skal derfor udarbejdes et tillæg 32 til kommuneplanen med det formål at muliggøre denne ændring.

Du kan komme med idéer og forslag til planlægningen i perioden


fra den 18. januar 2019 til den 1. februar 2019.

Idéer og forslag sendes

pr. mail til:
byogudvikling@kolding.dk
eller til:   
By- og Udviklingsforvaltningen
Nytorv 11
6000 Kolding

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Planafdelingen v/Rikke Marie Schumann
Tlf. 7979 4628 eller
Mail riksc@kolding.dk

Artiklen er publiceret 17. Januar 2019
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey