Ovenstående kortudsnit viser det nye forløb af strandbeskyttelseslinjen ved Hejlsminde Havn fastlagt af Kystdirektoratet. Strandbeskyttelseslinjen bliver ophævet på en del af matr. nr. 85a og 85c Hejls By, Hejls.
Ovenstående kortudsnit viser det nye forløb af strandbeskyttelseslinjen ved Marina Syd i Kolding fastlagt af Kystdirektoratet. Strandbeskyttelseslinjen bliver ophævet på en del af matr. nr. 17a, Kolding Markjorder 1. Afd., og en del af litra ”t” Kolding Markjorder 3. Afd.

Kolding Kommune ansøgte Kystdirektoratet i april 2018 om ophævelse af strandbeskyttelse på udvalgte bynære arealer i og omkring havne i Kolding Kommune efter naturbeskyttelseslovens § 69 stk. 3.

Kystdirektoratet har i december 2019 truffet følgende afgørelse:

  • Ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på/ved Hejlsminde Havn imødekommes.
  • Ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på/ved Marina Syd i Kolding imødekommes delvist. 

Denne offentliggørelse sker efter §§ 6 og 7 i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1066 af den 21. august 2018 om bygge- og beskyttelseslinjer.

Kystdirektoratets afgørelse kan ikke påklages. Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.

Kystdirektoratets afgørelse kan ses her link.

Arkitekt Justyna Strzelecka Hansen, Planafdeling, tlf. 7979 1607

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey