Langforte 122, Christiansfeld - Kirkebyen 1, Lunderskov - Fynslundvej 52, Jordrup - Møsvråvej 2,Almind

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til

  • lovliggørelse af ridebane på ejendommen matr. 13, Frørup Ejerlav, Frørup beliggende Langforte 122, 6070 Christiansfeld, som ansøgt.   (Offentliggjort den 26.03.2020)
  • opførelse af en bygning til nyt graverhus og kirkekontor på ca. 251 m2 på ejendommen matr.nr. 3ay Nagbøl By, Skanderup beliggende Kirkebyen 1, 6640 Lunderskov, som ansøgt.  (Offentliggjort den 26.03.2020)
  • udstykning til ny landbrugsejendom på mindst 30 ha med eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 4a m.fl. Vrå By, Lejrskov beliggende Fynslundvej 52, 6064 Jordrup, som ansøgt. (Offentliggjort den 27.03.2020)
  • opdeling af eksisterende stuehus til 2 boliger på ejendommen matr.nr.18a, Almind By, Almind beliggende Møsvråvej 2, 6051 Almind, som ansøgt.  (Offentliggjort den 27.03.2020)

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey