Landzonetilladelse for Mørkholtvej 2, Sdr. Stenderup - Kokærvej 90, Christiansfeld.

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af

  • ny carport på 56 m², som erstatning for eksisterende på ejendommen matr.nr. 8ad, Sdr. Stenderup By, Sdr. Stenderup, beliggende Mørkholtvej 2, 6092 Sdr. Stenderup som ansøgt. (offentliggjort den 5. april 2019)
  • placering af 30-35 kaninhytter samt 3 sohytter på ejendommen matr.nr. 120, Seggelund, Tyrstrup beliggende Kokærvej 90, 6070 Christiansfeld, som ansøgt.(offentliggjort den 5. april 2019)
REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Kommuneplaner
Kommuneplaner

Følg med i kommuneplanarbejdet her.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Landzonetilladelser
Landzonetilladelser

Se en oversigt over landzonetilladelser.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Marina City
Marina City

På sydsiden af Kolding Fjord skabes en ny bæredygtig bydel.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Trekantområdet
Trekantområdet

Læs mere om samarbejdet blandt kommunerne i Trekantområdet.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Landsbysamarbejdet
Landsbysamarbejdet

Landsbysamarbejdet sikrer, at de små landsbyer i Kolding Kommune bliver hørt.

 
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey