Landzonetilladelse for Dalvej 4, Viuf, Koldingvej 58 Lunderskov - Vamdrupvej 17, Vamdrup

Kolding Kommune giver hermed lovliggørende landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 samt dispensation efter § 65, stk. 2, jf. § 16 (sø- og å-beskyttelseslinje) til

  • en ridebane på ejendommen matr.nr. 28a, Viuf By, Viuf, beliggende Dalvej 4, 6052 Viuf, som ansøgt.
  • opførelse af nyt enfamiliehus samt carport på ejendommen matr.16b, Nagbøl By, Skanderup beliggende Koldingvej 58, 6640 Lunderskov, som ansøgt. (offentliggjort den 9.1.2019)

Der meddeles hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk.1 til

  • udstykning af 520 m2 stiareal fra matr.nr. 6v Ødis By, Ødis, beliggende Vamdrupvej 17, Vamdrup.(offentliggjort den 10.1.2019)
Artiklen er publiceret 08. Januar 2019
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey