Landzonetilladelse for Koldingvej 12E, Vamdrup

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til

  • beliggenhed og udformning jf. planlovens § 36, stk. 2 til erhvervsmæssig nødvendig gylletank på ca. 3.900 m³ på den bygningsløse landbrugsejendom matr.nr. 4n m.fl. Bønstrup By, Vamdrup beliggende Koldingvej 12E, 6580 Vamdrup. (offentliggjort den 9.1.2020)

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey