Landzonetilladelse for Nørremarksvej 11, Jordrup - Møsvråvej 15, Almind

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til

  • etablere bryggers i del af ladebygning på ejendommen matr.nr. 17 Egholt By, Lejrskov beliggende Nørremarksvej 11, 6064 Jordrup, som ansøgt. (offentliggjort den 27.05.2020)
  • opførelse af ny bolig på i alt 330 m², som erstatning for eksisterende, som nedrives på ejendommen matr.nr.4r Almind By, Almind beliggende Møsvråvej 15, 6051 Almind, som ansøgt.  (offentliggjort den 28.05.2020)

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey