Landzonetilladelse for Kystvej 5, Bjert- Vejstruprød Landevej 40, Sjølund - Vejstruprød Landevej 22, Sjølund

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til

  • helårsbeboelse i eksisterende bygning på ejendommen matr.nr. 14c, Sdr. Bjert By, Sdr Bjert beliggende Kystvej 5, 6091 Bjert, som ansøgt.(offentliggjort den 3. juni 2019)
  • ændret anvendelse til entreprenør- og aut. kloakmestervirksomhed i en bygning på 562 m2 (markeret med rødt) og udendørsareal (markeret med gult) på ejendommen matr.nr. 23b, Vejstruprød By, Vejstrup beliggende Vejstruprød Landevej 40, 6093 Sjølund, som ansøgt.(offentliggjort den 4. juni 2019)
  • en hal på 171 m2 til flis på ejendommen matr.nr. 7a, Vejstruprød By, Vejlby, beliggende Vejstruprød Landevej 22, 6093 Sjølund, som ansøgt.(offentliggjort den 4. juni 2019)
  • til opførelse af enfamiliehus samt carport/udhus på ejendommen matr.nr. 884, Tyrstrup Ejerlav, Tyrstrup beliggende Kongensgade 91, 6070 Christiansfeld, som ansøgt. (offentliggjort den 7. juni 2019)

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Kommuneplaner
Kommuneplaner

Følg med i kommuneplanarbejdet her.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Landzonetilladelser
Landzonetilladelser

Se en oversigt over landzonetilladelser.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Marina City
Marina City

På sydsiden af Kolding Fjord skabes en ny bæredygtig bydel.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Trekantområdet
Trekantområdet

Læs mere om samarbejdet blandt kommunerne i Trekantområdet.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Landsbysamarbejdet
Landsbysamarbejdet

Landsbysamarbejdet sikrer, at de små landsbyer i Kolding Kommune bliver hørt.

 
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey