Landzonetilladelse for Rovtsvej 39, 6094 Hejls

Kolding Kommune giver hermed lovliggørende landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til

  • en ridebane på ejendommen matr.nr. 15d, Hejls By, Hejls, beliggende Rovtsvej 39, 6094 Hejls, som ansøgt. (offentliggjort den 14.01.2019)
Artiklen er publiceret 14. januar 2019
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey