Landzonetilladelse for Stenderupvej 95, Sdr. Bjert - Ryttervej 18, Christiansfeld - Møllevej 6, Vamdrup - Kirkevej 2, Vamdrup - Tankedalsvej 51, Kolding - Lurendalsvej 3, Vamdrup

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til

  • opførelse af værksteds- og lagerbygning på ejendommen matr.nr.16c, Agtrup By, Sdr. Bjert beliggende Stenderupvej 95, 6091 Bjert, som ansøgt.
  • opførelse af enfamiliehus med garage og skur, med et boligareal på i alt ca. 245 m2. på ejendommen matr.nr. 39, Hvinderup, Tyrstrup beliggende Ryttervej 18, 6070 Christiansfeld, som ansøgt.
  • et beboelseshus til to familier på ca. 300 m2 og garage på højst 100 m2 på ejendommen matr. nr. 4i Fovslet, Ødis beliggende Møllevej 6, 6580 Vamdrup, som ansøgt.
  • en garage/udhus på op til 100 m², med samme placering som det tidligere maskinhus jf. ansøgningen på ejendommen matr.nr. 3a, Bastrup By, Vamdrup beliggende Kirkevej 2, 6580 Vamdrup, som ansøgt.
  • opførelse af mandskabs- og teknikbygning, lysmaster og betonelementlagertank på ejendommen matr.nr. 7000ac, Seest By, Seest beliggende Tankedalsvej 51, 6000 Kolding, som ansøgt.
  • opførelse af et udhus på 50 m² og en bålhytte på ca. 42 m² på ejendommen matr.nr.15c, Ødis-Bramdrup By, Ødis beliggende Lurendalsvej 3, 6580 Vamdrup, som ansøgt.
REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Kommuneplaner
Kommuneplaner

Følg med i kommuneplanarbejdet her.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Landzonetilladelser
Landzonetilladelser

Se en oversigt over landzonetilladelser.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Marina City
Marina City

På sydsiden af Kolding Fjord skabes en ny bæredygtig bydel.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Trekantområdet
Trekantområdet

Læs mere om samarbejdet blandt kommunerne i Trekantområdet.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Landsbysamarbejdet
Landsbysamarbejdet

Landsbysamarbejdet sikrer, at de små landsbyer i Kolding Kommune bliver hørt.

 
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey