Landzonetilladelse for Birkemosevej 160, Kolding - Egtvedvej 63, Harte - Gl. Møllevej 15, Vamdrup

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til

  • udstykning af et areal på 538 m2 fra ejendommen matr.nr. 3i Nr. Stenderup By, Eltang beliggende Birkemosevej 160, 6000 Kolding, som ansøgt. (offentliggjort den 10. september 2018)
  • opstilling af 4 containere til opbevaring og udlevering af fyrværkeri samt en mandskabsvogn og en toiletvogn i en periode på maksimalt 6 uger i løbet af perioden primo december 2018 til medio januar 2019 på ejendommen matr.nr. 9c, Harte By, Harte beliggende Egtvedvej 63, 6000 Kolding, som ansøgt. (offentliggjort den 12. september 2018)
  • udstykning af en parcel til helårsbeboelse med henblik på opførelse af et etplans enfamiliehus med fladt tag, integreret carport og et samlet bebygget areal på 180 m2 på ejendommen matr.nr. 9i Ødis-Bramdrup By, Ødis beliggende Gl. Møllevej 15, 6580 Vamdrup, som ansøgt.  (offentliggjort den 16. september 2018)
Artiklen er publiceret 14. September 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey