Landzonetilladelse for Stubbum Landevej 60 , Christiansfeld - Sønderbyvej 13, Bjert

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til udstykning

  • af en ny landbrugsejendom på ca. 2,4 ha til rideskole og genopførelse af stuehus på ca. 270 m2 som erstatning for eksisterende bolig samt opførelse af en carport på højst 100 m2 på ejendommen matr.nr.11, Stubbum, Aller beliggende Stubbum Landevej 60, 6070 Christiansfeld, som ansøgt.(offentliggjort den 24.01.2020)
  • udstykning til beboelsesejendom på ejendommen matr.nr.6r, Agtrup By, Sdr. Bjert beliggende Sønderbyvej 13, 6091 Bjert, som ansøgt. (offentliggjort den 24.01.2020)

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey