Landzonetilladelse for Bramdrupskovvej, Kolding - Gl. Skamlingvej 1, Sjølund - Allervej 130, Christiansfeld

Kolding Kommune giver hermed lovliggørende landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til

  • læskure til får og heste i form af 2 togvogne på samlet ca. 54 m2 samt to containere med overdækning på ca. 156 m2 på ejendommen matr.nr. 18c, Bramdrup By, Nr. Bramdrup beliggende uden adresse på Bramdrupskovvej i Kolding, som ansøgt. (offentliggjort den 25.10.2019)
  • opsætning af midlertidig pavillon på ejendommen matr.nr.4a, Grønninghoved By, Vejstrup beliggende Gl. Skamlingvej 1, 6093 Sjølund, som ansøgt.(offentliggjort den 25.10.2019)
  • at udvide den eksisterende kontor-/administrationsbygning med 255 m² på ejendommen matr.nr. 187a, Aller Ejerlav, Aller, beliggende Allervej 130, 6070 Christiansfeld, som ansøgt.(offentliggjort den 25.10.2019)

 

 

9

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Kommuneplaner
Kommuneplaner

Følg med i kommuneplanarbejdet her.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Landzonetilladelser
Landzonetilladelser

Se en oversigt over landzonetilladelser.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Marina City
Marina City

På sydsiden af Kolding Fjord skabes en ny bæredygtig bydel.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Trekantområdet
Trekantområdet

Læs mere om samarbejdet blandt kommunerne i Trekantområdet.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Landsbysamarbejdet
Landsbysamarbejdet

Landsbysamarbejdet sikrer, at de små landsbyer i Kolding Kommune bliver hørt.

 
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey