Landzonetilladelse for Haderslevvej 25C, Christiansfeld - Holbergsvej 50, Kolding

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af

  • en bålhytte med shelter på ejendommen matr.nr. 62, Tyrstrup Ejerlav, Tyrstrup beliggende Haderslevvej 25C, 6070 Christiansfeld, som ansøgt.(offentliggjort den 11.11.2020)
  • etablerings af træningsredskaber på ejendommen matr.nr.5mp, Seest By, Seest beliggende Holbergsvej 50, 6000 Kolding, som ansøgt .(offentliggjort den 12.11.2020)

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Kommuneplaner
Kommuneplaner

Følg med i kommuneplanarbejdet her.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Landzonetilladelser
Landzonetilladelser

Se en oversigt over landzonetilladelser.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Marina City
Marina City

På sydsiden af Kolding Fjord skabes en ny bæredygtig bydel.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Trekantområdet
Trekantområdet

Læs mere om samarbejdet blandt kommunerne i Trekantområdet.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Landsbysamarbejdet
Landsbysamarbejdet

Landsbysamarbejdet sikrer, at de små landsbyer i Kolding Kommune bliver hørt.

 
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey