Landzonetilladelse for Vejstruprødvej 31, Vejstrup.

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til

  • opsætning af 6 mobile læskure til kreaturer på ejendommene matr.nr. 111b og 124, Vejstrup By, Vejstrup beliggende Vejstruprødvej 31, 6093 Vejstrup, som ansøgt. Tilladelsen tidsbegrænses til 1 år. (Offentliggjort den 31 januar 2019)
Artiklen er publiceret 31. Januar 2019
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey