Landzonetilladelse for Vamdrupvej 18, Vamdrup - Skovsgårdevej 11, Sdr. Vilstrup - Alpedalsvej 107A, Kolding -Skamlingvejen 149, Sjølund

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til

  • ændret anvendelse fra naturskole/økobase til beboelse på ejendommen matr.nr. 16, Drenderup, Ødis, beliggende Vamdrupvej 18, 6580 Vamdrup, som ansøgt.
  • ændret anvendelse af den nordlige staldlænge på Bøgegården på ca. 150 m² til boligformål på ejendommen matr.nr. 21e, Sdr. Vilstrup By, Sdr. Vilstrup, beliggende Skovsgårdevej 11, 6000 Kolding, som ansøgt.
  • opsætning af 6 trampoliner på Harteværket på ejendommen matr.nr. 6bk, Harte By, Harte beliggende Alpedalsvej 107, 6000 Kolding, som ansøgt.
  • opførelse af et enfamiliehus med integreret garage med ændret placering på ejendommen matr.nr. 2x, Grønninghoved By, Vejstrup beliggende Skamlingvejen 149, 6093 Sjølund, som ansøgt.
Artiklen er publiceret 14. December 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey