Landzonetilladelse for Donsvej 73, Vester Nebel - Hafdrupvej 14, Vamdrup

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til

  • ændret anvendelse af tidligere grusgrav til friluftsaktiviteter på ejendommen matr.nr.31b, V. Nebel By, V. Nebel beliggende Donsvej 73, 6040 Egtved, som ansøgt. (Offentliggjort den 9.12.2019)
  • opførelse af nyt enfamiliehus på ejendommen matr.nr.1c, Hafdrup By, Vamdrup beliggende Hafdrupvej 14, 6580 Vamdrup, som ansøgt. (Offentliggjort den 10.12.2019)

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Kommuneplaner
Kommuneplaner

Følg med i kommuneplanarbejdet her.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Landzonetilladelser
Landzonetilladelser

Se en oversigt over landzonetilladelser.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Marina City
Marina City

På sydsiden af Kolding Fjord skabes en ny bæredygtig bydel.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Trekantområdet
Trekantområdet

Læs mere om samarbejdet blandt kommunerne i Trekantområdet.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Landsbysamarbejdet
Landsbysamarbejdet

Landsbysamarbejdet sikrer, at de små landsbyer i Kolding Kommune bliver hørt.

 
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey