Landzonetilladelse for Kokærvej 40, Christiansfeld - Slusebakken 2, Hejls

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opstilling

  • af en husstandsvindmølle med en totalhøjde på maksimalt 25 meter på ejendommen matr. nr. 11, Seggelund, Tyrstrup, beliggende Kokærvej 40, 6070 Christiansfeld, som ansøgt. (offentliggjort den 6. februar 2019)
  • arealoverførsel og lovliggørelse af udhus/garage på ca. 100 m2 på ejendommen matr.nr. 98, Stubbom, Aller, beliggende Slusebakken 2, 6094 Hejls, som ansøgt. (offentliggjort den 8. februar 2019)
Artiklen er publiceret 06. Februar 2019
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey