Landzonetilladelse for Skamlingvejen 137, Sjølund

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af

  • nyt enfamiliehus på 132 m² på ejendommen matr.nr.22a, Grønninghoved By, Vejstrup beliggende Skamlingvejen 137, 6093 Sjølund, som ansøgt.(offentliggjort den 7.2.2020)
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey