Corona: Tiltag og konsekvenser

Her orienterer vi om tiltag og konsekvenser i Kolding Kommune. Siden opdateres løbende...


Landzonetilladelse for Dons Byvej 41, Almind - Parcelvej 7, Lunderskov - Aarylvej 10, Bjert

Kolding Kommune giver hermed lovliggørende landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til

  • tilbygning til eksisterende overdækning på 41 m², 2 eksisterende overdækninger, mellem 3 eksisterende lovlige åbne haller, på samlet 414 m², eksisterende tilbygning af uisoleret lager på 116 m² på ejendommen matr.nr.7a, Dons By, Almind beliggende Dons Byvej 41, 6051 Almind, som ansøgt.

Kolding Kommune giver desuden landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til

  • opførelse af miljøhal på 104 m², tilbygning til eksisterende samlehal på 83 m² og tilbygning til eksisterende opskæringshal på 194 m² på ejendommen matr.nr.7a, Dons By, Almind beliggende Dons Byvej 41, 6051 Almind, som ansøgt.

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til

  • lovliggørelse af ridebane på ejendommen matr.nr.28g, Lunderskov By, Skanderup beliggende Parcelvej 7, 6640 Lunderskov, som ansøgt.(offentliggjort den 26.02.2020)

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til

  • opførelse af nyt stuehus på 280 m² og en garage på 102 m² på ejendommen matr.nr. 86a, Agtrup By, Bjert beliggende Aalryvej 10, 6091 Bjert som ansøgt. (offentliggjort den 27.02.2020)
REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Kommuneplaner
Kommuneplaner

Følg med i kommuneplanarbejdet her.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Landzonetilladelser
Landzonetilladelser

Se en oversigt over landzonetilladelser.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Marina City
Marina City

På sydsiden af Kolding Fjord skabes en ny bæredygtig bydel.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Trekantområdet
Trekantområdet

Læs mere om samarbejdet blandt kommunerne i Trekantområdet.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Landsbysamarbejdet
Landsbysamarbejdet

Landsbysamarbejdet sikrer, at de små landsbyer i Kolding Kommune bliver hørt.

 
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey