Landzonetilladelse for Agtrup Midtskovvej 36, Bjert - Rodsellevej 10, Christiansfeld - Koldingvej 77, V. Nebel

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til

  • lovliggørelse af ridebanen på ejendommen matr. 4c, Agtrup By, Sdr. Bjert beliggende Agtrup Midtskovvej 36, 6091 Bjert, som ansøgt.(offentliggjort den 23. maj. 2019)
  • hundepension i ca. 104 m2 af eksisterende udhus, opførelse af hundebure og løbegårde samt nyt brændeskur på 30 m² på ejendommen matr.nr. 8, Tyrstrup Ejerlav, Tyrstrup, beliggende Rodsellevej 10, 6070 Christiansfeld, som ansøgt.(offentliggjort den 23. maj. 2019)
  • Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 jf. § 36, stk. 2 til placering af et driftsmæssigt nødvendigt maskinhus på 49 m2 på ejendommen matr.nr. 20b, V. Nebel By, V. Nebel beliggende Koldingvej 77, 6040 Egtved, som ansøgt. ..(offentliggjort den 24. maj. 2019)

 

 

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Kommuneplaner
Kommuneplaner

Følg med i kommuneplanarbejdet her.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Landzonetilladelser
Landzonetilladelser

Se en oversigt over landzonetilladelser.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Marina City
Marina City

På sydsiden af Kolding Fjord skabes en ny bæredygtig bydel.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Trekantområdet
Trekantområdet

Læs mere om samarbejdet blandt kommunerne i Trekantområdet.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Landsbysamarbejdet
Landsbysamarbejdet

Landsbysamarbejdet sikrer, at de små landsbyer i Kolding Kommune bliver hørt.

 
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey