Undersøgelsen sætter bl.a. fokus på butikkernes størrelse, omsætning og udvikling

Kolding Kommune igangsætter nu en analyse af detailhandlen i kommunen for at skabe et overblik over detailhandlens aktuelle tilstand.

 

Undersøgelsen sætter bl.a. fokus på butikkernes størrelse, omsætning og udvikling. Analysen skal pege på, hvordan detailhandlen fremover bedst kan udvikles. Både situationen, udfordringerne og mulighederne vil blive kortlagt.

Analysen gennemføres af COWI, der har stor erfaring med denne type analyser og har en bred viden om, hvad der i øjeblikket rører sig på detailhandelsområdet. COWI er rådgiver inden for bl.a. byudvikling, detailhandel og infrastruktur.

COWI vil i dagene 18. august til 6. september 2014 indsamle data om detailhandelen i hele Kolding Kommune. Alle butikkerne i kommunen vil blive besøgt af konsulenter fra COWI, som bl.a. vil indhente omsætningstal og registrere butikkernes størrelser. Formålet med den anonyme undersøgelse er at indsamle oplysninger, der efterfølgende vil være med til at fastlægge udviklingsrammerne for detailhandlen.

Vi skal bruge analysen til at vurdere behovet for nye butiksetableringer i bymidten, bydelscentre og lokalcentre. Planloven er meget restriktiv omkring detailhandel og vi har brug for at være godt klædt på, i det omfang vi skal ud og planlægge for nyt. Vi har brug for at kende lidt til oplande og forbrugsmønstre.

Analysen vil endvidere give Kolding Kommune et billede af, hvordan udviklingen har været siden sidste analyse – hvordan står det bl.a. til i bymidten og hvor bevæger vi os hen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolding Kommune sætter pris på det gode samarbejde med detailhandlen, og analysen er i høj grad hjælp til selvhjælp. Derfor håber Kolding Kommune  på, at de butiksdrivende vil tage godt imod konsulenterne, som skal ud og indsamle data.

 

På baggrund af analysen vil der blive taget stilling til, hvordan detailhandlen bedst kan understøttes i den samlede udvikling af kommunen i årene der kommer.

Analysens delresultater er færdig til oktober 2014. Den færdige detailhandelsrapport er færdig til december 2014 og vil indeholde anbefalinger til udvikling af detailhandlen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysen fra 2007:

527 butikker med et samlet bruttoetageareal på 236.000 m2 og en omsætning på 5,2 mia. kr. inkl. Moms.
I Kolding bymidte var der omkring 200 butikker med en omsætning på ca. 1 mia. kr. – heraf godt 60 % udvalgsvareomsætning.
I Kolding Storcenter var der omkring 100 butikker med en omsætning på 1,8 mia. kr.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey