Illustration 1. Luftfoto med planområdets afgrænsning
Illustration 2. Luftfoto med den gældende kommuneplans rammeområder, og afgrænsningen af området for den igangværende planlægning (kommuneplantillæg 56).

www.kolding.dk/kommuneplan

Kolding Kommune har igangsat planlægning for udbygning af industriområdet ved Eltangvej, som er vist på illustration 1.

Ejer har ansøgt om at udvide virksomhedens aktiviteter således, at planområde kan anvendes til miljøklasse 6 virksomhed, svarende til den samme aktivitet som allerede foregår på Eltangvej 140. Aktiviteterne omhandler modtagelse, oplag og håndtering af forskellige forurenede og ikke forurenede materialer, i form af slagger, beton, asfalt, byggeaffald tegn/mursten, silekat, jord samt containere mv.

Den gældende kommuneplans rammeområde 0734.E1, er udlagt til erhverv i miljøklasse 1-4, og Rammeområde 0734.E2 er udlagt til miljøklasse 6. Der vil derfor være behov at kommuneplanens rammeområde 0734.E1 reduceres, og rammeområde 0734.E2 udvides.

For at kunne realisere det ansøgte, vil der være behov for at foretage ændringer i kommuneplanens rammeafgrænsning. 

Planafdelingen foreslår, at sikre mulighed for miljøklasse 6 virksomhed i hele det afgrænsede område, som er vist på illustration 1 og 2.

Forud for udarbejdelsen af nyt plangrundlag for området vil vi gerne høre borgernes ideer og forslag til områdets fremtidige anvendelse. Senere i forløbet vil de konkrete forslag til kommuneplantillæg og lokalplan blive sendt i offentlig høring.

Har du input til, hvad planlægningen i øvrigt skal indeholde og evt. tage højde for ?

Du kan komme med dine ideer til planlægningen i perioden
       fredag den 25. september 2020 - fredag den 9. oktober 2020.

Bemærkninger og forslag sendes til:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
eller til:   
By- og Udviklingsforvaltningen
Nytorv 11
6000 Kolding

Du er velkommen til at ringe til sagsbehandleren, Stephen V. Jensen på tlf. 79 79 13 92, eller på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., hvis du har spørgsmål til denne indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen, eller interesse for et møde.

Sideløbende med plansagerne, behandles en miljøsag på Eltangvej 134, vedr. miljøgodkendelse af en plads med udlægning af slagger, og til oplag af containere mv, som kan ske inden for rammerne af den gældende lokalplan 0734-31. Igangværende miljøsag behandles hos forvaltningens miljøafdeling. Der vil kunne forventes et tidsmæssigt sammenfald vedrørende behandling af miljøgodkendelserne i området, og den kommende planprocessen.

Vi vil i forvaltningen sørge for koordinering af processerne omkring plan- og miljøsagerne.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Kommuneplaner
Kommuneplaner

Følg med i kommuneplanarbejdet her.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Landzonetilladelser
Landzonetilladelser

Se en oversigt over landzonetilladelser.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Marina City
Marina City

På sydsiden af Kolding Fjord skabes en ny bæredygtig bydel.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Trekantområdet
Trekantområdet

Læs mere om samarbejdet blandt kommunerne i Trekantområdet.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Landsbysamarbejdet
Landsbysamarbejdet

Landsbysamarbejdet sikrer, at de små landsbyer i Kolding Kommune bliver hørt.

 
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey