16. januar 2020
Trafikken kommer til at glide bedre, og trafiksikkerheden får et markant løft, når Kolding Kommune nu etablerer et nyt lysreguleret kryds på den trafikerede vej Højvangen i den nordlige del af Kolding by. Lyskrydset ventes at stå færdigt i slutning af maj, og indtil da kan køreturen i perioder komme til at vare lidt længere for bilisterne.

09. januar 2020
Den milde november og december betyder, at der er et overskud på snekontoen i Kolding Kommune på fire mio. kroner. Pengene føres videre til 2020.

12. december 2019
Også den kollektive trafik bliver berørt af besparelser i forbindelse med kommunens stramme budget for 2020. Det bliver lidt dyrere at tage en flextur, og en række busafgange med ingen eller meget få passagerer bliver sløjfet. Til gengæld kommer der to nye afgange fra Kolding til Jordrup og et nyt flex-tilbud, som specielt er tiltænkt kørsel til tyndtbefolkede dele af kommunen.
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey