Den 8. august 2017 blev der afholdt workshop ved Dybvadbro station, hvor vi blandt andet var ude og kigge på en mulig placering af de kommende shelters.
En bred kreds af engagerede borgere, foreninger og institutioner har deltaget i de tre workshops. De mange perspektiver og ideer der er kommet frem under de tre workshops, er med til at kvalificere de allerede eksisterende skitser og ideer for de tre områder ved Dybvadbro station, Bramdrupdam dam og Skovløberhuset.

Projektet på Troldhedestien er et projekt vi udvikler sammen. Derfor er brugere af stien og forskellige foreninger og organisationer involveret i at udvikle projektet. Senest er der blevet afholdt tre workshops, hvor vi har arbejdet videre med de eksisterende skitser og ideer.

 

Efter en større workshop på Kolding Bibliotek i foråret 2016, som dannede grundlag for foranalysen, og interviews med forskellige brugere af stien i foråret 2017 har vi i juni og august afholdt workshops på de tre udvalgte steder.

 

Formålet med de tre workshops har været at komme ud i landskabet og derude få kvalificeret de allerede eksisterende skitser og ideer. Derudover har vi ønsket få perspektiver og inputs til det videre arbejde med projektet. Inputsne vil indgå i det videre udviklingsarbejde.

 

Involveringen af de forskellige brugergrupper har gjort, at vi har fået et godt afsæt for det videre arbejde med projektet. Både i forhold til de fysiske faciliteter, men også i forhold til hvilke andre elementer der er vigtige, hvis vi skal lykkes med at skabe nye møder og fællesskaber mellem borgere med vidt forskellige forudsætninger.

 

”Det har været nogle spændende workshops, hvor deltagere med vidt forskellige forudsætninger er kommet med deres tanker og ideer til de tre konkrete områder. Det sikre os et godt fundament for det videre arbejde. Derudover håber vi, at vi har fået nogle gode ambassadører for projektet. ” siger projektkoordinator Johanne Tarpgaard.

 

Artiklen er publiceret 03. august 2017
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey