Anlægning af en bred og trafiksikker sti, så man kan færdes sikkert hen til Troldhedestien fra busstoppestedet.
En gruppe arbejdsmænd har knoklet med at anlægge stien.

Ved Dybvadbro Station er der anlagt en ny sti fra busstoppestedet og hen til Troldhedestien.

Flere gange om dagen passerer bus nummer 166 Dybvadbro Station, hvor der faktisk er et busstoppested. Men det har været svært at komme videre fra stoppestedet og hen til parkeringspladsen mod Troldhedestien og Dybvadbro Station på grund af det ujævne terræn.

Det er der rettet op på nu med en bred og mere trafiksikker sti. En gruppe arbejdsmænd har gravet de gamle fliser væk, der lå godt begravet under jord og græs. Derefter har de anlagt en fin og bred sti, der gør det nemmere for alle at komme sikkert fra bussen og ud i det grønne.

”Den nye sti har øget tilgængeligheden, så flere forhåbentligt får mod og lyst til at opsøge tilbuddet om naturoplevelser og nye fællesskaber. I forvejen er der adgang til offentlige toiletter og læ ved stationsbygningen,” forklarer projektkoordinator Karen Tønning.

Tiltaget er en del af Kolding Kommunes tilgængelighedsstrategi, der handler om, at alle borgere skal kunne deltage i samfundslivet på lige fod – uanset funktionsevne. Målet er, at alle trygt kan deltage i kulturtilbud, sundhedstilbud, sociale fællesskaber, fritidsaktiviteter og muligheden for at nyde naturen.

Artiklen er publiceret 14. maj 2020
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey