Skov og Naturgruppens flotte arbejde blev fejret i smukt sensommervejr med varm solbærsaft og grillpølser. En dag med store smil og stor stolthed.

Efterårstravlhed langs Troldhedestien

Siden april har Skov og Naturgruppen fra Organisationen Nordhøj knoklet ved Skovløberhuset i Marielundskoven, og deres arbejde har sat tydeligt præg på området omkring huset. Der er blevet lavet nye stensætninger, de gamle pigsten er fundet frem, osv. Nu mangler kun de sidste småting og at få plantet en ny hæk.

Torsdag den 4. oktober var forskellige kommunale organisationer og venner af Skovløberhuset inviteret til åbent hus og fremvisning af området. Skov og naturgruppens flotte arbejde blev fejret i smukt sensommervejr med varm solbærsaft og grillpølser. En dag med store smil og stor stolthed.

”Drengene har udført et utrolig stort stykke arbejde, og det har været fantastiske at opleve deres engagement for arbejdet og stedet. De har virkelig taget ejerskab og er – forståeligt nok - utroligt stolte af det arbejde, de har udført,” fortæller projektkoordinator Tarpgaard, Kolding Kommune.

Også fremadrettet skal Skov og Naturgruppen hjælpe med at passe området omkring Skovløberhuset, så den nye hæk kan vokse flot frem.

 

Ekstra vand til Bramdrupdam dam

Ved Bramdrupdam dam arbejder kommunen sammen med Blue Kolding for at få ledt ekstra vand til dammen. De sidste undersøgelser er i gang, og arbejdet ventes afsluttet inden jul.

I samme omgang vil der blive fjernet en del af den grøde og pindsvineknop, som de sidste par år har bredt sig kraftigt i dammen.

 

Renovering af Dybvadbro station

Renoveringen af Dybvadbro station påbegyndes i slutningen af oktober med det lokale tømrerfirma Bisgård og Boysen som entreprenør. Både indvendigt og udvendigt bliver stationsbygningen renoveret. Det betyder blandt andet, at vinduerne skal skiftes og at huset indvendigt får en ordentlig tur.

I den østlige del af stationsbygningen bliver der etableret to toiletter, hvoraf et af dem er et handicaptoilet. Toiletterne bliver offentlig tilgængelige, så det altid er muligt at komme på toilettet, når man besøger området omkring Dybvadbro.

”I dag bruges Dybvadbro station primært af Børnegården Vester Nebel og Skov og Naturgruppen, som også passer stedet til dagligt. Når renoveringen er færdig i det nye år, bliver det muligt for både skoler, børnehaver, foreninger med flere at booke lokaler derude,” fortæller Johanne Tarpgaard.

Etableringen af de andre stationer langs stien påbegyndes i starten af 2019, når vejret tillader at gå i jorden.

Artiklen er publiceret 10. oktober 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey