Sivshelter ved Dybvadbro Station. Illustration: Møller & Grønborg A/S.
Hængekøjeområde ved Bramdrupdam Station. Illustration: Møller & Grønborg A/S.

Troldhedestien i Kolding skal være et attraktiv motions- og friluftstilbud til alle. Projektet har særligt fokus på nye muligheder for bevægelses- og udviklingshæmmede, psykisk sårbare og socialt sårbare. Lokale og Anlægsfonden støtter nu projektet med fire mio. kr. Hermed er projektets anlægsfase fuldt finansieret, og det endelige projekt kan behandles politisk.

 

En del af den tidligere jernbanestrækning mellem Kolding og Troldhede er i dag natursti. Troldhedestien løber fra centrum af Kolding igennem ca. 10 km kuperet terræn til Ferup. Inden længe bliver naturstien suppleret med tre stationer, som bliver mødesteder og udgangspunkt for forskellige aktiviteter.

Stationerne placeres omkring tre af jernbanens stoppesteder, hvor der tidligere var en station eller et trinbræt. Ved de tre stationer kommer der infoskærme, der fortæller om mulighederne langs hele Troldhedestien. For at binde hele stien sammen etableres fem mindre opholdspladser mellem de tre stationer.

Projektet adskiller sig fra et almindeligt stiforløb med aktiviteter. Hovedsigtet er at styrke inklusion af udsatte grupper i Kolding Kommune. Et formål, der blev udviklet i samarbejde mellem kommunen og Realdania, som ønskede at skabe faciliteter, som ikke ekskluderer handicappede og psykisk sårbare borgere, men tværtimod giver disse borgere bedre muligheder for at bruge naturen i lokalområdet, involvere sig i forskellige aktiviteter og få nye relationer. Siden blev Lokale og Anlægsfonden involveret som den tredje part i projektet for at kvalificere aktivitets- og mødestederne langs Troldhedestien yderligere.

De planlagte stationer

Går turen fra Kolding til Ferup, bliver første stop på Troldhedestien ”Skovløber Station”. Her planlægges en stationsbygning med handicapegnede toiletter, overdækning, plads til opbevaring af grej for foreninger og organisationer, pumpe til cyklister samt opladerstation til kørestol og elcykler. På engarealet foran det nuværende skovløberhus etableres et trædæk med grill og borde til picnic. Udearealerne ved skovløberhuset bliver også forbedret med en række mindre opholdsnicher og gode steder til gemmeleg.

Se jpgplantegning Skovløber station156.84 KB

Næste stop bliver ”Bramdrupdam Station”. Her planlægges at etablere en sti rundt om dammen, der gør det muligt for kørestolsbrugere og gangbesværede at opleve dammen. Der kommer igen en stationsbygning, her med tribunerampe ned til dammen, en 160 m² stor flydescene, 112 m² stort hængekøjeområde og 200 m² sandstrand. Dertil kommer flere mindre opholdspladser og gemmesteder i udkanten af arealet.

Se jpgplantegning Bramdrupdam station152.64 KB

Sidste stop inden Ferup bliver ”Dybvadbro Station”. Her planlægges der et 125 m² stort overdækket ”fælleshus”, som bliver et støttepunkt for overnattende med udekøkken, bålplads og stenovn. Omkring denne station og det overdækkede fælleshus kommer der også en række overnatningsshelters, der diskret forbindes med Troldhedestien via en række trædæk. Der planlægges to trætop-shelters, to siv-shelters ved åen, to shelters inde ved stationen og to bakke-shelters længere ude i områdets terræn. Alle shelters bliver på 12-14 m². Det specifikke design af shelterne skal udvikles i tæt dialog med kørestolsbrugere og handicappede for at sikre, at de får en tilgængelighed og en brugbarhed, der gør det attraktivt for netop disse grupper at overnatte i naturen og få del i de oplevelser og fællesskaber, dét byder på.

Se jpgplantegning Dybvadbro station150.28 KB

Omfattende involvering af brugerne

Projektet er udviklet gennem omfattende inddragelse af brugergrupper som f.eks. kommunens handicap- og psykiatriorganisationer, skoler og børnehaver, lokale foreninger, borgere og andre ildsjæle. Lab for Social Inklusion på Kolding Designskole har i flere omgange været inddraget i udviklingsarbejdet, og i maj blev der fastansat en projektkoordinator, som både skal styrke involvering og facilitere nye arbejdsformer og aktiviteter på stien.

Projektet er tegnet af arkitekterne fra Møller & Grønborg. Lokale og Anlægsfonden har nu bevilget fire mio. kr. til projektet. Realdania støtter med fire mio. kr. (inklusiv fondsafgift), mens Kolding Kommune bidrager med fire mio. kr. I alt koster projektet 11,295 mio. kr. at etablere i sin nuværende form. Dermed er anlægsprojektet fuldt finansieret.

Nu går arbejdet i gang med tilpasse skitserne og detailplanlægge de enkelte elementer. I den proces bliver brugerne igen involveret, der skal søges myndighedstilladelser, og det endelige projekt skal behandles politisk. Opførelsen af de nye faciliteter ventes at kunne gå i gang til foråret.

Læs mere om projektet på www.kolding.dk/troldhedestien

Glæde over støtte

Jakob Færch, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden, siger om projektet:

”Troldhedestien er et spændende bud på, hvordan der kan skabes rammer for nye sociale fællesskaber og adgang til motion og friluftsliv for en række brugergrupper, der normalt ikke bruger de almindelige idræts- og friluftsfaciliteter. Projektet kan bidrage til en meget vigtig udvikling af fritidsfaciliteter, så de i endnu højere grad kan blive tilbud til alle borgere i samfundet.”

Lis Ravn Ebbesen, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Kolding Kommune, siger om projektet:

”Det er en virkelig god nyhed, at vi nu får fire mio. kr. ekstra til projektet. Jo hurtigere vi kan komme i gang, jo bedre er det, for der er så meget nytænkning i projektet. Vi gør Troldhedestien attraktiv for alle – og får derved skabt nye mødesteder mellem de borgere, der kommer der, og borgere med handicaps som ikke er vant til eller i stand til at færdes der i dag. Og vi skaber ikke bare adgang til naturen, men også mødesteder, hvor nye fællesskaber kan opstå.”

Birgitte Kragh, formand for Miljøudvalget i Kolding Kommune, siger om projektet: 

”Alle, som elsker natur og friluftsliv har virkelig noget at glæde sig til. Arkitekterne har haft fokus på at designe faciliteterne, så man får den bedst mulige oplevelse af landskaber og natur. Samtidig bliver faciliteterne opført i respekt for den eksisterende natur og så vidt muligt i naturmaterialer.”

 

Artiklen er publiceret 02. november 2017
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey