Engene afgræsses i sommerhalvåret af kvæg, der sørger for at holde engene lysåbne og levested for mange planter og dyr.
Galloway er meget rolige, omgængelige og lidt nysgerrige.

Galloway er særlig kendt for deres sorte pels med et hvidt mavebælte, men der er i racen flere farver. Fælles for de forskellige typer er bygning, temperament og slagtekvalitet. De er rolige, omgængelige og eminente til afgræsning af naturarealer på en skånsom måde. Det er verdens ældste hornløse kødkvægsrace, som oprindelig stammer fra Gallowayområdet i det sydvestlige Skotland.

Du kan læse mere om Skovløberhusets Kolaug på Facebook

Har du slået med le denne sommer, eller spist bøf fra et dyr du har passet?

Det kan flere af medlemmerne fra foreningen Skovløberhusets kolaug nikke ja til. De er nemlig en del af et fællesskab, der tilser kvæget og hegnet på de to lysåbne enge foran Skovløberhuset. I sommerhalvåret holder medlemmerne på skift øje med, at de otte Galloway kvæg har vand, og om de trives. I løbet af oktober måned bliver kvæget indfanget og sendt til slagtning. Medlemmerne står her forrest i køen til at købe kødet. Så inden længe kan medlemmerne også nikke ja til, at de har spist bøf fra et dyr, de selv har passet.

”Det er dejligt at være med til at bidrage til køernes trivsel på engen og vide, at køerne har et godt liv. Det mest fantastiske er at se og høre insekternes summen og åens klukken. Det er også rart at vide, at det kalvekød, jeg får til min fryser, ikke har sat et kæmpe CO2 aftryk, men rent faktisk bidrager til biodiversiteten og derved et bedre miljø,” fortæller Jannie Bruus, der er en af drivkræfterne bag kolauget.

Det er ikke kun kvægets formål at give medlemmerne godt kød, men også at afgræsse området, så skoven ikke indtager de smukke enge og deres flora. Græsningen understøtter en stigning i artsrigdommen, i første omgang den botaniske diversitet og med den en større diversitet af insekter og fugle.

På den internationale biodiversitetsdag i forsommeren arrangerede kolauget en botaniktur med biolog Tinne Gaardmand. Hun tog de fremmødte med på opdagelse i de smukke enge og fortalte om både de almindelige og sjældnere planter på engen. Afslutningsvis kom landmanden Torben med yderligere fire kvæg, der skulle på græs. Det var en flok glade dyr, der sprang rundt på engen. Dermed blev der skabt forbindelse mellem land og by, og tydelighed i at kolauget er til glæde for alle. Både for medlemmernes sociale liv, den travle landmand, de lyselskende planter og det græsende kvæg.

Skovløberhusets Kolaug blev stiftet i 2018 med støtte til etablering af Kolding Kommune i samarbejde med Torben (lokal landmand), der forpagter arealet langs Troldhedestien ved Skovløberhuset. Kolauget får en hjælpende hånd fra Skov- og Naturgruppen ved organisationen Nordhøj til at slå græsset langs hegnet. Kolauget er en del af projekt ”Troldhedestien – Mødesteder og oplevelser for alle”, der fra starten har inddraget en bred brugergrupper. Det har givet et godt afsæt for det videre arbejde med både fysiske faciliteter, men også i forhold til hvilke andre elementer der er vigtige, hvis vi skal lykkes med at skabe nye møder og fællesskaber mellem borgere med vidt forskellige forudsætninger.

Artiklen er publiceret 06. september 2019
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey