Skov- og naturgruppen fra Organisationen Nordhøj har været behjælpelige med at sætte de nye skilte op. Her viser Martin et af de nye Troldhedesti-skilte frem.

Troldhedestien er en natursti på en del af den tidligere jernbanestrækning, der forbandt Kolding og Troldhede i Midtjylland. Privatbanen var i drift i årene 1917-1968 og blev især brugt til at fragte brunkul fra Midtjylland til østkysten.

Målet med projekt Troldhedestien – mødesteder og oplevelser for alle er at skabe nye fællesskaber mellem borgere med vidt forskellige forudsætninger. Troldhedestien skal være et attraktivt tilbud for alle - også bevægelseshæmmede, svagtseende, psykisk sårbare og socialt udsatte.

Projektet er finansieret med støtte fra Realdania, Lokale- og Anlægsfonden, Friluftsrådet samt Kolding Kommune.

Nye skilte skal gøre det endnu mere attraktivt at tage på tur langs Troldhedestien – ikke mindst for de brugere, der hidtil har været lidt nervøse ved at drage ud i naturen.

De seneste uger er der sat 20 vejviserskilte og 30 piktorgrammer med Troldhedestiens logo op langs den gamle jernbanestrækning, som i dag er en populær natursti.

Hermed er den 14,4 km lange strækning mellem Marielundskoven i Kolding og Kirsbølvej ved Fynslund knyttet tydeligt sammen til glæde for de mange mennesker, der dagligt benytter stien. Ligeledes er der kommet nye skilte op i områderne omkring Skovløberhuset, som dirigerer besøgende hen til Troldhedestien.

De nye skilte skal være med til at understøtte visionen i projektet Troldhedestien – mødesteder og oplevelser for alle.

Vejskilt Bramdrupskovvej800x533 piktogam nyhedDe nye skilte og piktorgrammer med Troldhedestiens logo.

 

”Vi vil gerne have, at Troldhedestien skal være et attraktiv motions- og friluftstilbud for alle – også for bevægelses- og udviklingshæmmede, psykisk sårbare og socialt udsatte. Når vi har talt med disse grupper, har de tit sagt, at de gerne vil ud i naturen, men at det godt kan være lidt grænseoverskridende. Nogle af dem er bange for at fare vild, andre tænker over, hvor langt der er til nærmeste toilet, osv.,” forklarer projektkoordinator Karen Tønning fra Troldhedestien – mødesteder og oplever for alle.

”Med de nye skilte håber jeg, det bliver mere overskueligt og trygt for alle at tage på tur langs den kulturhistoriske strækning i varieret natur. Alle ved jo, og det dokumenteres også af forskningen, at det har en positiv effekt at færdes i naturen - både fysisk, mentalt og socialt.”

Det er skov- og naturgruppen fra Organisationen Nordhøj, der har sat de mange nye skilte op. Gruppens medlemmer er i forvejen dybt involveret i Troldhedesti-projektet. De har tidligere hjulpet med at rydde området omkring Skovløberhuset og giver også gerne børnene i kommunens daginstitution en introduktion til det myldrende liv af insekter, planter, fugle og andre dyr omkring Dybvadbro Station.

Artiklen er publiceret 02. september 2020
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey