Dybvadbro Station udbygges med forskellige friluftsaktiviteter, madpakkehus og sheltere.
Ved Bramdrupdam dam anlægges en sti rundt om dammen samt opholdsrum, som indbyder til leg og bevægelse.

På alle tre stationer kommer der toiletter med handicapvenlige forhold, infotavler, adgang til vand, skraldespande, strøm, overdækninger samt borde og bænke.

 

Vi er nu klar til at offentliggøre skitserne for stationerne på Troldhedestien: Skovløber station, Bramdrupdam station og Dybvadbro station.

I løbet af foråret og sommeren 2017 har der været en fornyet dialog med forskellige borgere, foreninger og organisationer, som har vist interesse for projektet. Lab for Social Inklusion på Designskolen i Kolding lavede i foråret en undersøgelse af Troldhedestiens ”superbrugere” og henover sommeren blev der afholdt workshops på de tre lokationer. Arkitekterne fra Møller og Grønborg har på den baggrund udarbejdet nye skitser for de tre områder, som vi nu er klar til at vise jer. 


Det har for både de deltagende brugere og arkitekterne været centralt, at de nye faciliteter bliver lavet med respekt for den eksisterende natur og dermed også primært opføres i naturmaterialer. Derudover har der været fokus på, at faciliteterne giver den bedst mulige oplevelse af landskabet og naturen, samt at de mødesteder og opholdsrum der skabes, tilgodeser mange forskellige brugergrupper. De nye faciliteter skal nemlig være et attraktivt tilbud til alle borgere – også bevægelseshæmmede, handicappede og psykisk sårbare som ikke bruger området særlig meget i dag.


Til projektets første fase har vi 11,3 millioner til de fysiske rammer. Skitserne er dermed tilpasset budgetrammen, og er et en realistisk bud på, hvor langt pengene kan række. Inden byggeprocessen kan starte i 2018 venter dog en detaljeringsfase og myndighedsbehandling, som forventeligt vil ændre en smule på, hvordan skitserne ser ud i dag. Ved Bramdrupdam dam er vi ligeledes særligt udfordret, da vandstanden siden sommeren 2016 har været meget lav. Derfor arbejder vi i første omgang på at få hævet vandstanden inden vi igangsætter byggeprocessen.


De indsigter vi i løbet af 2017 har fået ved brugerundersøgelser, borgerdeltagelse og workshops bliver løbende integreret i projektet og skitserne. I forbindelse med hovedprojektet og detaljeringsfasen vil vi endnu engang involvere forskellige brugergrupper for at sikre at detaljerne og funktionerne er i overensstemmelse med brugernes behov.


Løbende vil der blive arbejdet med formidling, forbedret skiltning, pausestationer og andre elementer på stien. På Troldhedestien - Mødesteder og oplevelser for alle kan du læse mere og følge udviklingen af projektet.


I PDF'en kan du se skitserne for alle tre stationer:

pdfTroldhedestien - Mødesteder og oplevelser for alle - Skitser 20.10.17.pdf

Artiklen er publiceret 20. oktober 2017
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey