Corona: Tiltag og konsekvenser

Her orienterer vi om tiltag og konsekvenser i Kolding Kommune. Siden opdateres løbende...


Indholdet af PCB måles ved hjælp af en lille luftmåler, som skal stå i det pågældende lokale to-fire timer. Foto: Dansk Miljørådgivning.

Liste over ejendomme

En screening af kommunens ejendomme viser, at indeklimaet i 58 bygninger kan være påvirket af PCB. Ejendommene er inddelt i tre kategorier:

  • Kategori 1 = størst sandsynlighed for PCB-påvirkning af indeklimaet (27 bygninger)  
  • Kategori 2 = middel sandsynlighed for PCB-påvirkning af indeklimaet (13 bygninger)
  • Kategori 3 = lav sandsynlighed for PCB-påvirkning af indeklimaet (18 bygninger)

Fakta om PCB

Du kan finde masser af information om PCBpå nedenstående hjemmeside, som seks myndigheder står bag.

PCB-Guiden

Inden årsskiftet skal indeklimaet i 27 kommunale bygninger, herunder skoler og daginstitutioner, undersøges for det sundheds- og miljøskadelige stof PCB.

"For at sikre et godt og sundt indeklima undersøger vi nu de kommunale bygninger, hvor risikoen for PCB er størst. Det samme har en lang række andre kommuner gjort, og også Region Syddanmark har netop besluttet at undersøge sine bygninger for PCB," forklarer afdelingsleder Michael Pagaard Madsen, Kolding Kommune.

PCB (Poly-Chlorerede Biphenyler) blev brugt i byggematerialer som f.eks. fugemasse, lim i termoruder og maling fra 1950 og frem til 1977, hvor anvendelse blev forbudt.

27 bygninger undersøges

Kolding Kommune har gennemgået de kommunale ejendomme, som er bygget/renoveret i perioden 1950-1977. Ved at studere registrene har teknikerne fundet ud af, at PCB kan være brugt i 58 bygninger.

I første omfang skal der laves målinger i de 27 bygninger, hvor der er størst risiko for, at indeklimaet kan være påvirket af PCB. Målingerne bliver foretaget inden udgangen af året, og resultatet ventes at være klar i begyndelsen af 2013.

"Nu starter vi med at undersøge de 27 ejendomme. Herefter vurderer vi, om de øvrige bygninger også skal undersøges," forklarer Michael Pagaard Madsen.

Udluftning og rengøring

Hvis koncentrationen af PCB er for høj i nogle af de undersøgte bygninger, kan man øge udluftning og rengøring, men det kan også være nødvendigt at udskifte vinduer, fuger og andet byggemateriale, som indeholder PCB.

Om PCB

Der er ingen akut sundhedsfare forbundet med at opholde sig i ejendomme, hvor der er brugt PCB-holdige materialer. Men hvis man over en længere årrække bliver udsat for PCB i høje koncentrationer, kan stoffet forstyrre hormon-, immun- og centralnervesystemet samt forplantningsevnen. PCB er også mistænkt for at være kræftfremkaldende.

Langt hovedparten af den PCB – helt op til 90 pct. - stammer fra den mad, vi spiser (fed fisk, mælk, kød, etc.), mens indeklimaet tegner sig for omkring 10 pct.

Artiklen er publiceret 18. oktober 2012
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey