Midlertidige jobs ved Kolding Kommune bliver nu opslået som akutjob.

Om akutjob

For at kunne få et akutjob skal man:

  • være ledig
  • være medlem af en a-kasse
  • stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet
  • have 13 uger eller mindre tilbage af dagpengeperioden i perioden 1. oktober 2012-1. april 2013 eller opbruge den samlede dagpengeperiode frem til 30. juni 2013 og fortsat være ledig

Beslutningen

Økonomiudvalgets beslutning om at opslå midlertidige stillinger som akutjob (19. november 2012, punkt 13) 

Fra 1. december 2012 opslår Kolding Kommune alle midlertidige stillinger af mindst 13 ugers varighed som akutjob. Målet er at hjælpe langtidsledige, som er i fare for at falde ud af dagpengesystemet, med at få et job.

Regeringen og KL har indgået en aftale om, at kommunerne sammenlagt skal opslå 3.000 akutjob. I Kolding har Økonomiudvalget besluttet, at alle midlertidige jobs opslås som akutjob. Ordningen ophører, når Kolding Kommune har ansat 48 personer i akutjob og senest den 1. juli 2013.

Akutjob opslås på jobnet.dk, men kan selvfølgelig også ses under Ledige job på kommunens hjemmeside. Alle akutjob vil være tydeligt markeret i titlen, så de er lette at finde.

Akutjob er ikke forbeholdt langtidsledige, som er ved at miste retten til dagpenge. Alle kan søge et akutjob, men hvis arbejdsgiveren ansætter en akutjobber, får arbejdspladsen en jobpræmie på op til 25.000 kr.

Hvis du er i fare for at miste retten til dagpenge og vil søge et akutjob, skal du kontakte din a-kasse. Hos a-kassen skal du have dokumentation for, at du tilhører den målgruppe, som vil kunne udløse en jobpræmie. Dokumentationen skal du vedhæfte din ansøgning.

Artiklen er publiceret 30. november 2012
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey