Engblomme og Maj-Gøgeurt i Almind Ådal er tegn på en høj naturkvalitet.
Seljum ved Stenderup Sønderskov er levested for sjældne dyr og planter. Foto: Hafa Asovic

Plan- og Miljøudvalget har d. 14. maj 2012 vedtaget at sende forslag til naturkvalitetsplan for Kolding Kommune i offentlig høring i 8 uger.

Formålet med naturkvalitetsplanen er at skabe et forbedret grundlag for forvaltningen af naturområderne i kommunen. Det gælder både som værktøj for den overordnede prioritering af indsatsen for at forbedre naturen i kommunen, men i lige så høj grad som et vigtigt værktøj og vidensgrundlag i den daglige sagsbehandling på naturområdet.

Siden hen skal naturkvalitetsplanen suppleres af 8 lokale naturplaner, der går mere i detaljen med naturværdierne i hvert delområde og beskriver ønskerne til udviklingen af naturværdierne i området.

Planen er miljøvurderet efter "Lov om miljøvurdering af planer og programmer", lov-bekendtgørelse nr. 936 af 24/09/2009.
Miljøvurderingen konkluderer, at planen har en positiv indvirkning på den biologiske mangfoldighed samt på flora og fauna.

Naturkvalitetsplanen er også fremlagt til gennemsyn

i "Butikken" ved By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000

Kolding samt på Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4,

6000 Kolding.

Artiklen er publiceret 16. juli 2012
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey